Torsdag klokken 1200 stanset togtrafikken landet rundt. Da gikk Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund igjen til politisk streik mot EUs jernbanepakke.

Under den to timer lange streiken i Bergen ble det holdt en markering ved Den blå steinen, hvor flere aktører deltok. Cirka 150 personer møtte opp, hovedsakelig folk ikledd uniform eller arbeidstøy.

Frykter for fremtiden

Blant de streikende var overkonduktør Kristin Knutsen (36) og konduktør Wenche Sørensen (54), som er stasjonert i Bergen og på Voss.

– Usikkerheten rundt hvordan arbeidshverdagen kan bli, er det verste, sier de til BA.

Forbundene krever at Stortinget har råderett over jernbanen for kommende generasjoner. Fellesforbundet og Fagforbundet deltar i streiken.

Saken fortsetter under bildet

Tog, busser, trikk og T-bane vil stoppe i flere store norske byer.

Skyss sine busser og Bybanen vil gå som normalt, opplyser selskapets pressekontakt Camilla Berntzen.

Streik var det også forrige torsdag, da også mellom klokken 12 og 14.

– Streiker ikke med lett hjerte

Gruppeleder Lubna Jaffery (Ap) er én av fire appellanter under markeringen på Torgallmenningen.

– Jeg er her fordi Ap stemte mot EUs fjerde jernbanedirektiv og for å støtte de streikende. Jeg vet at jernbaneansatte ikke gjør dette med lett hjerte fordi det rammer kundene, sier hun til BA.

Saken fortsetter under bildet

– Den sittende regjeringen splitter landet og jernbanen i stedet for å bygge opp, legger Jaffery til.

Markering i Bergen

Leder i Bergensbanen konduktørforening, Kenneth Brunborg, opplyste torsdag morgen at morgentoget til Bergen vil stå på Ål stasjon, morgentoget til Oslo vil stå på Nesby stasjon og ett lokaltog vil stå på Arna stasjon.

Kundene fikk mulighet til å gå av togene.

Saken fortsetter under bildet

– Det er viktig at vi gir beskjed. Hvis streiken hjelper folk til å forstå at vi kan ende opp med å gi noe av vår suverenitet til EU, er det bra, sier Brunborg til BA på Torgallmenningen.

Protesterer

Fagforbundene protesterer mot EUs fjerde jernbanepakke. Den vil pålegge konkurranseutsetting og legge den norske jernbanen under EUs jernbanebyrå. Det kan gå ut over sikkerheten og tilbudet til passasjerene, mener forbundene.

– Regjeringen vil avdemokratisere jernbanen, blant landets viktigste infrastruktur. Dette har ingenting med modernisering å gjøre. Vi sier ja til toget som fremtidens transportmiddel, og nei til EUs fjerde jernbanepakke, sier forbundsleder Jane Brekkhus Sæthre i NJF.

Saken fortsetter under bildet

Forbundsleder Rolf Ringdal i NLF sier at regjeringen vil flytte makten til EU, og gjøre anbud, konkurranseutsetting og privatisering obligatorisk på jernbanen for all fremtid.

– Norsk jernbane har hatt grensekryssende tog i over hundre år, og har hatt samtrafikk med felles personell som krysser grensen før EUs jernbanepakker oppsto. EUs fjerde jernbanepakke er derfor helt unødvendig for å sikre tog over grensene, sier Ringdal.