– Sommerens nøkkeltall har styrket inntrykket av at den verste perioden for norsk økonomi ligger bak oss, skriver Nordea Markets' sjefanalytiker Erik Bruce i en analyse denne uken.

Overfor NTB utdyper han hvorfor:

– Det viktigste er at oppgangen i arbeidsledigheten har stoppet opp. Det er et tegn på at det delvis går bedre i norsk økonomi og lovende for utviklingen fremover.

Bruce er særlig opptatt av den registrerte ledigheten. Sesongjusterte tall fra Nav viste nylig at det i løpet av juli ble 500 færre helt arbeidsledige, og at 3,2 prosent står uten jobb.

Det er gode nyheter i et arbeidsmarked hvor oljebremsen de siste to årene har ført til at nær 40.000 jobber har forsvunnet, ifølge tall fra DNB Markets.

Ikke rentekutt?

På junimøtet til Norges Bank varslet sentralbanksjef Øystein Olsen «utsikter til at styringsrenten kan bli satt ned i løpet av året».

Men den positive utviklingen blant annet i arbeidsmarkedet har fått Bruce til å tvile på om Norges Bank virkelig kommer med et nytt rentekutt alt i september.

– Sjansen for det er litt mindre nå, sier han.

– Bedre tall og en relativt svak krone er gode argumenter for at de kan vente og se an utviklingen, legger han til.

– Men vi tviler fordi det var ganske klare signaler i juni om kutt i september, sier Bruce.

Sommernyheter

De gode tallene sjefanalytikeren viser til, gjelder blant annet industriproduksjon, boligpriser og forbruk:

– Vi har fått tall for industriproduksjonen som tyder på at det kraftige fallet der er i ferd med å flate ut. Industrien er en av de næringene som virkelig er blitt rammet av oljenedturen.

Samtidig peker han på at stadig boligprisvekst tyder på optimisme blant forbrukerne, og sjefanalytikeren ser sterke tall for søknader om igangsetting av boligbygging som en positiv indikator for økonomien.

Den sterke boligprisveksten uroer Norges Bank og er i seg selv et argument for at banken kan komme til å vente med et nytt rentekutt. Onsdag legger Eiendom Norge fram boligpristall for juli.

– Vi har også sett bedre forbrukstall enn ventet i juli, sier Bruce.

Lav oljepris

Oljeprisens svake utvikling er imidlertid en faktor som fortsatt skaper usikkerhet om en opptur for norsk økonomi. Tirsdag ble nordsjøolje omsatt for knappe 42 dollar fatet, og oljeprisen har falt 5 dollar siden Norges Bank sist gjorde opp status 23. juni.

Det er oljeprisfallet og et ventet fall i oljeinvesteringene på norsk sokkel som har skapt krise i norsk oljenæring og leverandørindustri.

Men de positive Nav-tallene for juli fikk også arbeidsminister Anniken Hauglie (H) til å uttale seg i optimistiske vendinger, selv om hun mener det er for tidlig å friskmelde arbeidsmarkedet.

– Ledigheten i Nav gikk ned i juli, men sysselsettingen har utviklet seg svakt det siste året. Det er kanskje likevel grunn til å tro at vi snart er over den verste kneika, sa Hauglie til NTB fredag. (©NTB)