Rundt 25.000 arbeidstakere blir tatt ut i streik fra torsdag morgen etter at forhandlingene for ansatte i stat og kommune brøt sammen.

  • Nyheter

– Regjeringen har kastet landet ut i storstreik, sier forhandlingsleder Arne Johannessen i Unio.

IKKE VIST VILJE

Han sier det var umulig å få til en løsning.

– Det var altfor stor avstand mellom partene på totalrammen. Vi opplevde også store angrep på prinsippene i forhandlingssystemet, sier Johannessen.

Heller ikke leder Pål N. Arnesen i YS Stat har gode ord til overs for regjeringen.

– Staten har ikke vist vilje til å komme oss i møte på våre krav, sier han.

KREVENDE

Kort tid etter at meklingen for de statsansatte brøt sammen, ble det klart at det ble brudd også for de kommuneansatte. Deres arbeidstakerorganisasjon KS beklager sterkt at det ikke var mulig å komme fram til en løsning. KS konstaterer at oppgjøret ender i konflikt.

– Det har vært krevende hele veien, ikke minst etter hvert som oppgjørene i privat sektor er kommet i havn med rammer som ligger langt utenfor det mandat vi har hatt å forholde oss til, og det kommunenes økonomi tillater. Likevel har både forhandlingene og meklingen vært ført på en god og konstruktiv måte fra alle parter, og KS hadde håp om å komme i mål inntil bruddet i statsoppgjøret var et faktum, sier forhandlingsleder Per Kristian Sundnes i KS.

DISSE BERØRES AV STREIKEN:

FYLLINGSDALEN

Bjørgedalen barnehage - tilsynsordning

Brinken barnehage - stenges

Bønes barnehage - tilsynsordning

Gullstølbotn barnehage - stenges

Lyshovden oppveksttun barnehage - tilsynsordning for basene Solstrålen, Jordkloden og Luftslottet. Basene Ildkulen og Vannboblen blir åpen som vanlig.

Løvås oppveksttun barnehage - delvis vanlig drift og delvis tilsynsordning

Myrholtet barnehage - tilsynsordning

Nebbestølen barnehage - tilsynsordning

Seljedalen barnehage - tilsynsordning

Sælen oppveksttun barnehage - tilsynsordning

Bønes skole - stenges, SFO vil være åpen fra kl 12.15 (kl 11.40 fredag) for barn med 100% plass og kl 13.15 (kl 12.40 fredag) for barn med 60% plass

Fjellsdalen skole - stenges, SFO åpen

Lynghaug skole - stenges

Lyshovden oppveksttun skole - stenges, SFO stenges

Løvås oppveksttun skole - stenges, SFO åpen

Ortun skole - stenges

Seljedalen skole - delvis stenging (1., 3. og 4. trinn stenges. 2. trinn delvis stengt, 5.-7. trinn noe stengt undervisning), SFO åpen med noen justeringer

Sælen oppveksttun skole - delvis stenging bortsett fra 1A, 6A, 6B og 7B som får noe avkortet skoledag. 6. trinn reiser på leirskole, SFO åpen

Varden skole - stenges, SFO stenges

YTREBYGDA

Aurdalslia barnehage - tilsynsordning

Eldsbakkane barnehage - tilsynsordning, tilbud annenhver dag ut fra om barna går på Ask/Lønn eller Furu/Or/Bjørk

Iristunet barnehage - tilsynsordning

Nordås barnehage - tilsynsordning, avdelingene Askeladden og Veslefrikk stenges, planlagt overnatting for lillagruppen og sommerfesten utgår

Peterdalsheia barnehage - tilsynsordning

Ytrebygda barnehage - tilsynsordning

Aurdalslia skole - stenges, SFO åpen

Hjellestad skole - stenges , SFO åpen kl 13-16.30

Liland skole - stenges, SFO åpen

Rå skole -stenges

Skeie skole - stenges, SFO åpen

Skranevatnet skole - stenges, SFO delvis åpen: morgenplass kl 7.30-9.00, 60%-plass kl 7.30 - 10.00, 100%-plass kl 7.30-12.00

Søreide skole - stenges, SFO åpen

Søråshøgda skole - stenges, SFO åpen med noen avvik for de ulike trinnene.

Ytrebygda skole - stenges, spesialklassen oppretholder tilsyn inntil videre

ÅRSTAD

Gimle oppveksttun barnehage - tilsynsordning

Gyldenpris barnehage - stenges

Kniksens Plass barnehage - stenges

Kristianborg barnehage - stenges

Mannsverk barnehage - tilsynsordning

Minde barnehage - stenges

Montana barnehage - stenges

Nattlandsfjellet barnehage - stenges

Ny Krohnborg oppveksttun barnehage - stenges

Sletten barnehage - stenges

Søre Skogvei barnehage - stenges

Årstad brannstasjon barnehage - stenges

Fridalen skole - stenges, SFO åpen

Gimle oppveksttun skole - stenges

Kronstad skole - stenges, SFO åpen kl 13.15-16.30

Landås skole:

Avdeling Seljedalen - skole stenges, SFO åpen

Spesialavdelingen Ulriken - skole stenges, SFO delvis åpen

Avdeling Skjold - elevene i klasse 5B permitteres i skoletiden, resten av elevene har vanlig skoletid

Avdeling Kringlebotn - vanlig skole og SFO

Minde skole - stenges, bortsett fra: klasse 7A som får vanlig undervisning, men starter kl 10.15 tirsdager og fredager, og klasse 4A som får undervisning til vanlig tid mandager, onsdager og fredager. SFO åpen mandag - torsdag kl 13.30-16.30, fredag kl 11.30-16.30

Ny Krohnborg oppveksttun skole - stenges, SFO åpen

Slettebakken skole - skolen stenges borsett fra 4A og 2B som vil ha vanlig undervisning, SFO stengt om morgenen og åpen kl.13.10 -16.30

ANDRE BYDELER

Fredriksberg barnehage - barna i familiebarnehagen møter i Fredriksberg barnehage på Nordnes

Møhlenpris skole - sentralbord og resepsjon stenges, undervisning og SFO åpen

Nygård skole - undervisning som normalt, men det blir ikke satt inn vikar i norskopplæring ved eventuelt fravær. Resepsjonen kan bli stengt i perioder.

VIDEREGÅENDE SKOLER:

Alle elever bes møte på skolen til avtalt tid, selv om det er streik.

Sandsli videregående skole

Langhaugen videregående skole

Nordahl Grieg videregående skole

Fyllingsdalen videregående skole

Årstad videregående skole

Askøy videregående skole

ANDRE SOM ER TATT UT I STREIK:

25 ansatte ved Vervarslinga på Vestlandet.

56 ansatte i Hordaland politidistrikt. Hovedsakelig ansatte ved Bergen sentrum politistasjon og UP. I tillegg er noen fellesfunksjoner, som instruktører og ledende arrestforvarere, tatt ut.

151 ansatte ved Høyskolen i Bergen.

146 ansatte ved Univeristetet i Bergen.

FAGFORBUNDETS MEDLEMMER:

Austevoll kommune

Bergen bolig- og byfornyelse

Bergen hjemmetjenester KF

Bergen kommune

Bergen og omland havnevesen

Bir AS

Hordaland Fylkeskommune

Kystkutursenter AS Sanviksboder

Lindås kommune

NGIR IKS

Vaksdal kommune

BYRÅDSLEDERS AVDELING:

Informasjonssenteret: Om det blir streik, vil hoveddørene til Rådhuset være åpne enkelte dager mellom klokken 07.45 og 15.00. Disse dagene er også resepsjonen betjent. Kveldsåpent kun tirsdag kveld.

Det vil bli hengt opp en plakat med telefonnummre inn til de ulike avdelinger/etasjer på rådhuset slik at besøkende kan ta direkte kontakt med avdelingen de dager hoveddørene er stengt.

Kommunens sentralbord: Sentralbordet på telefon 05556 blir stengt og det blir en talemelding som informerer om streik og alternative veier inn til avdelingene. E-poster: til Bergen kommune blir behandlet og videresendt de ulike postmottak. Noe forsinkelse kan påregnes. eDialog: blir betjent alle dager.

Forkontor til byrådsleder og kommunaldirektør: blir stengt om det blir streik.

Bergen brannvesen: Storparten av seksjon for feiing og tilsyn i Bergen brannvesen blir tatt ut ved streik. Konsekvensen blir at det ikke blir utført feie- og tilsynstjenester i streikeperioden.

BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE:

Administrasjon: saksbehandling og håndtering av henvendelser fra publikum kan bli forsinket

PPT og pedagogisk fagsenter i Fyllingsdalen, Ytrebygda og Årstad:

Saksbehandling og håndtering av henvendelser fra publikum vil bli forsinket.

Spesialpedagogisk hjelp til barn i barnehager og barnehager som har støttepedagoger kan bli berørt. Foresatte og berørte barnehager varsles.

BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG:

For å sikre en forsvarlig minimumsbemanning er det søkt om dispensasjoner for ansatte som har arbeid med direkte konsekvenser for innbyggernes liv og helse.

Forvaltningsenheter: Forvaltningsenhetene vil håndtere saker der det er kritisk at innbyggere får hurtig hjelp (for eksempel innleggelser på korttidsplass på sykehjem). Utover dette blir det ved en eventuell streik redusert hastighet i behandling av søknader om pleie- og omsorgstjenester, og enkelte pasienter kan bli liggende lengre på sykehus da varslingstelefonen fra sykehus i mindre grad enn vanlig blir betjent.

Sykehjem: Alle sykehjemsbeboere vil få mat, medisiner og nødvendig stell. Aktivitetsnivået ved Midtbygda, Skjoldtunet og Kolstihagen sykehjem reduseres noe.

Hjemmesykepleie: Enkelte brukere av dagsentre i Ytrebygda og Fana vil få noe redusert tilbud. Utkjøring av hjelpemidler vil bli redusert.

Ergo- og fysioterapi: Den kommunale ergo- og fysioterapitjenesten vil bli rammet i Fana, Fyllingsdalen, Ytrebygda, Årstad og Åsane, og de må da avlyse mange av sine avtaler.

Helsestasjoner: Et streikeuttak vil medføre at helsestasjonene og skolehelsetjenestene i Fana, Fyllingsdalen og Åsane vil ha svært redusert kapasitet for oppfølging av barn, unge, gravide og nybakte foreldre. Akutte henvendelser knyttet til "liv og helse" vil bli ivaretatt av enhetsleder. Av praktiske årsaker vil helsestasjonen kunne være låst, men telefonnummer for akutte henvendelser vil være åpent.

Timeavtaler hos helsesøstre og jordmødre som ikke er i streik, vil gå som normalt. I tillegg vil legetjenester knyttet til helsestasjonen og skolehelsetjenesten også gå som normalt.

BYRÅDSAVDELING FOR SOSIAL, BOLIG OG OMRÅDESATSING:

NAV Årstad: Det er varslet uttak ved NAV Årstad sosialtjeneste om det blir streik. Det er søkt om dispensasjon for resultatenhetsleder.

BYRÅDSAVDELING FOR BYUTVIKLING, KLIMA OG MILJØ:

Byggvedlikehold: 60 blir tatt ut på Byggvedlikehold om det blir streik - vaktmestere og noen renholdere. Det vil gi konsekvenser i forhold til vaktmestrene ved kommunale bygg.

Byggesak: 18 blir tatt ut på byggesak om det blir streik. Det vil få konsekvenser for service og saksbehandling.

Arealinformasjon: Hele Arealinformasjon blir tatt ut om det blir streik og vil følgelig ikke bli bemannet. Så de som trenger informasjon til byggesaker, vil ikke få det.

BYRÅDSAVDELING FOR KULTUR, NÆRING, IDRETT OG KIRKE:

Bergen byarkiv: Sentralarkivet vil bli berørt i betydelig grad, da halve arbeidsstokken blir tatt ut ved en eventuell streik. Sentralarkivet vil opprettholde en viss beredskap på samtlige avdelinger men full betjening kan ikke påregnes. Henvendelser som kan få konsekvenser i forhold til liv, helse og store økonomisk verdier vil bli prioritert.

Ved byarkivets øvrige avdelinger er det stort sett publikumstjenester som blir rammet. Kun henvendelser vedr liv og helse vil bli videresendt til saksbehandling.

Ved byarkivets øvrige avdelinger er det stort sett publikumstjenester som blir rammet. Kun henvendelser vedr liv og helse vil bli videresendt til saksbehandling.

BYRÅDSAVDELING FOR FINANS, EIENDOM OG EIERSKAP:

Kemneren, Lønns- og regnskapssenteret og IKT Drift: får redusert bemanning og kapasitet om det blir streik.

Økonomisk sosialhjelp: Nødvendige utbetalinger som går på liv og helse vil gå som normalt. Dette gjelder utbetalinger av økonomisk sosialhjelp.

Yrkesopplæringen: vil også bli rammet og det kan medføre forsinkelser når det gjelder inntak av nye lærlinger.

Saken oppdateres.