Gå til sidens hovedinnhold

Annus horribilis for Idar Vollvik

Artikkelen er over 7 år gammel

– Det er jo blodrødt. Dette er den usminkede sannheten.

Idar Vollviks selskap Ludo Group er ulovlig sent ute med sitt regnskap for 2012, som uten tvil må kunne betegnes som et annus horribilis - «et fryktelig år».

Dette er morselskapet i Vollviks selskapsklynge, og omfatter en lang rekke datterselskaper.

Fasiten viser at Vollvik har hatt et sjeldent dårlig år.

– Det er jo blodrødt. Dette er den usminkede sannheten, sier Per-Espen Watle, styreleder i Ludo Group, til Nettavisen NA24.

Selskapets omsetning var på 4,2 millioner kroner i fjor, noe som var en nedgang fra 6,3 millioner året før. Et omsetningsfall på 33,3 prosent.

Resultatet viser et underskudd på stygge 113.999.962 kroner.

Det betyr at selskapet hadde et underskudd på stygge 27 kroner - for hver krone som kom inn.

– Selskapets ledelse og det nye styret og revisor har jobbet tett over lang tid for å skaffe klarhet i hva som er reelle verdier i Ludo Group. Den balansen som nå er styrebehandlet og sendt ut til aksjonærene, representerer et realistisk bilde av verdiene i selskapet, sier Watle.

– Det er jo levert litt på overtid. Årsaken?

– Det var mye å ta tak i. Vi ville heller levere et solid og gjennomarbeidet regnskap, enn et noe halvgjort et. Det gikk beklageligvis ut over tidsfristen, men administrasjonen har gjort en fantastisk jobb. Vi prøver å legge historikken bak oss, og ser lysere på fremtiden, selv om vi fortsatt står foran noen utfordringer.

– Resultatet avstedkommer som summen av nedskrivninger og driftskostnader. Når det gjelder detaljer i regnskapet ønsker jeg ikke å kommentere det nærmere, sier Watle.

REDDES AV EMISJONER

Selskapets egenkapital kom inn på minus 25,5 millioner kroner.

Når det gjelder hele konsernet ble omsetningen på 31,2 millioner kroner, et underskudd på 71,9 millioner kroner og en egenkapital på 2,6 millioner kroner.

I fjor ble det hentet inn 37,15 millioner mens gjeld på 19,5 millioner har blitt omgjort til aksjer i år.

– Emisjoner i Ludo AS i løpet av 2013 priser Ludo Groups eierandel i Ludo AS til om lag kr 29 mill. Den bokførte verdien av denne aksjeposten er kr 300 001, noe som medfører at den verdijusterte egenkapitalen i Ludo Group AS er positiv.

I regnskapet forklares resultatet slik:

– Underskuddet er i hovedsak knyttet til regnskapsmessig nedskrivning av aksjer i datterselskaper med kr 64,3 mill og regnskapsmessig avsetning for tap på fordringer mot datterselskaper med kr 46,4 mill. Selskapets øvrige inntekter og kostnader knytter seg til konsernkostnader, herav lønn og administrative kostnader, som blir viderefakturert til selskapet i konsernet. For konsernet skyldes underskuddet i hovedsak av- og nedskrivninger på goodwill med kr 50 mill.

Lønnskostnadene kom inn på 10,1 millioner kroner, ned fra 18 millioner kroner i 2011. Selv ble Idars godtgjørelser som daglig leder på 1.822.653 kroner.

IKKE BETALT I TIDE

Vollvik har heller ikke betalt pengene til skatteetaten i tide.

  • Selskapet har ikke benyttet skattetrekkskonto i henhold til loven
  • Selskapet har ikke betalt offentlig gjeld når det skulle

– Hvorfor har ikke futen fått pengene sine?

– Når det gjelder detaljer, vil jeg ikke gå inn på det, sier Watle

– Styret har på den bakgrunn innskjerpet rutinene i administrasjonen rundt dette i 2013. Kombinert med forbedret likviditet forventes det at selskapet overholder de krav som følger av skattebetalingsloven samt betaler offentlig gjeld til rett tid. Styret understreker også viktigheten av at regnskapet for fremtiden blir avlagt i henhold til lovens frist.

Selskapet har også misligholdt et aksjonærlån på 4,2 millioner kroner. Partene skal være lystne på å finne en ordning som ikke sparker bena under videre drift.

Resultatet til tross så anses arbeidsmiljøet i selskapet med fem ansatte som godt.

Som en konsekvens av det elendige året kan Idar i det minste trøste seg med at han får et fremførbart underskudd på 30,5 millioner kroner.