Ansatte egen jordmor

Sykepleierne Maria Sætveit, Annette R. Grimstad, Hildegunn Nesse og Larissa Stollznow er alle gravide.

Sykepleierne Maria Sætveit, Annette R. Grimstad, Hildegunn Nesse og Larissa Stollznow er alle gravide. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Én av tre ansatte kvinner på Haukeland var gravide samtidig.

DEL

Sykefraværet blant gravide skyter i været. Haukeland sykehus har ansatt egen bedriftsjordmor for å få vordende mødre til å stå lenger i jobb.

– Vår erfaring er at dersom vi er flinke til å tilrettelegge, står gravide i gjennomsnitt to til tre måneder lenger i arbeid, sier bedriftsjordmor Ingunn-Olin Haugen.

Nå har en av Vestlandets største arbeidsplasser fått egen jordmor som tilpasser forholdene til gravide ansatte. Målet er at sykefraværet i Helse Bergen skal gå ned.

– I fjor høst var 13 av 40 gravide her på Nevrologisk avdeling post 2. Det ga oss store utfordringer i organiseringen. Kan de gravide gå nattevakter? Må alle de gravide med bekkenplager unngå tunge løft? Hvilke rettigheter har de gravide? spør assisterende avdelingssykepleier Laila Kvalvåg.

EGEN GRAVIDEPAUSE

Etter besøk av bedriftsjordmor fikk avdelingen laget en plan for tilrettelegging og hvilke tiltak som gjøres for de gravide.

– Det ble blant annet innført en «gravidepause», slik at de gravide med god samvittighet kunne ta seg en ekstra pause, sier Kvalvåg.

I dag er det fire gravide på avdelingen.

Maria Sætveit er en av dem. Hun jobber fulltid, og har termin 29. juli.

– Jeg slipper å gå kveldsvakter. Ellers gjør jeg alle de vanlige oppgavene mine, sier Sætveit.

Hun er glad for at Haukeland har ansatt bedriftsjordmor.

– Vi får god og tett oppfølging. Samtidig har kulturen på mange måter endret seg. Nå er jeg mer opptatt av hva jeg kan gjøre, enn hva jeg som gravid ikke kan gjøre, sier hun.

HJULPET 165 GRAVIDE

Sykepleier Lariassa Stollznow sliter med oppkast under svangerskapet og kan derfor ikke jobbe med pasientene.

– Jeg ble satt til å gjøre administrative oppgaver i en periode. Jeg synes det flott at arbeidsgiver kan være såpass fleksibel. Det lønner seg både for arbeidsgiver og den gravide. tror Stollznow.

Bedriftsjordmor Haugen har allerede hatt over 200 samtaler med gravide i Bergen. Siden ordningen kom på plass har hun hjulpet 165 gravide.

HAR ØKT MED 50 PROSENT

Sykefraværet hos gravide førstegangsfødende i Norge har økt med 50 prosent i perioden 1995 til 2007.

Det viser en ny studie utført av Karsten Marshall Elseth Rieck ved Universitetet i Bergen og Kjetil Telle i Statistisk sentralbyrå.

Om lag halvparten av kvinners sykefravær, som ligger nesten 60 prosent over menns, skyldes svangerskap. Ifølge VG er det ikke «dobbel byrde»-antakelsen om at kvinner både er yrkesaktive og har hovedansvaret hjemme, som er årsaken til sykefraværet. Heller ikke at førstegangsfødende er eldre, eller at det er flere tvillingfødsler.

Professor ved Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU, Stein Westin, mener forklaringen er at gravide har høyere angstnivå rundt svangerskapssymptomer nå enn tidligere.

Westin sier til VG at gravide jakter på ting som kan være farlige, og at de blir engstelige av alt snakket på svangerskapssidene på nett.

Artikkeltags