Gå til sidens hovedinnhold

Åpner for prøveundervisning på jobbintervju

Artikkelen er over 7 år gammel

En audition foran en skoleklasse blir nå en del av lærerens jobbintervju i bergensskolen.

– Vi ønsker at elevperspektivet skal vektlegges ved ansettelser av lærere, sier skolebyråd Harald Hove (H).

Rundskrivet om prøveundervisning går ut til skolene denne uken. Her kommer det klart frem at rektorene kan benytte seg av prøveundervisning som en del av ansettelsesprosessen av en ny lærer.

–Det er viktig at elevene får si sin mening. Deres meninger skal ikke ilegges avgjørende vekt, men kan tas i den totale vurderingen av en søker.

– MÅ FÅ BLI HØRT

Hove viser til Barneombudet som har vært tydelig på at barn skal få si sin mening om saker som angår dem.

– Dette gjør elevene gjennom elevrådet og Samarbeidsutvalget når det gjelder andre saker.

Han påpeker at det er valgfritt for rektorene å bruke prøve­undervisning når de skal tilsette lærere og viser til at flere kommuner har prøvd dette tidligere.

–Poenget vårt er at vi vil ha den best kvalifiserte søkeren. I dag er det stor grad av enighet i synet på faglige kvalifikasjoner og praksis. På den måten er det enkelt å skille kandidatene fra hverandre. Men vi er også opptatt av at lærernes personlige egenskaper som gjør at de lykkes i møte med elever.

Han sier at kommunen vektlegger lærerens personlige egenskaper i større grad nå enn for noen år siden.

– Det handler også om at man gjennom et ordinært intervju ikke vil se hvordan jobbsøkeren kommuniserer med elevene.

REDUSERE FEILANSETTELSER

Hove tror prøveundervisning der søkere får prøve seg foran elever kan være med på å redusere risikoen for feilansettelser.

–Vi har ikke personlighetstester ved ansettelse av lærere, men vi kjører i økende grad gruppeintervju med mindre teori og mer praksis. Om vi i tillegg kan prøve ut søkeren i en undervisningssituasjon vil det gi oss enda bedre forutsetninger for å ansette rett person.

Hove ser problemet med å hente inn unge elever til å være med på en prøveundervisning.

–Vi har hatt en arbeidsgruppe som har jobbet med dette forslaget. Noen er kritiske til elevers manglende kompetanse og modenhet til å medvirke. Derfor skal heller ikke elevene vurdere søkeren. Eleven skal heller ikke delta på intervjuene til kandidatene.

–Det handler om at eleven gjennom samspill i en prøveundervisning skal gi rektor bedre grunnlag for å ansette rette søker. Dette handler ikke om at barn skal overta voksenrollen.

Hove påpeker at er det noen som er opptatt av gode lærere, så er det elevene.

–Derfor er det viktig å vektlegge elevperspektivet og involvere elevene når vi skal teste ut søkere til lærerstillinger.

ER MODEN NOK

Skolebyråden mener at det er viktig at skoleledere får mulighet til å benytte prøveundervisning som et arbeidsverktøy dersom de vil det.

–Det er foreløpig ingen som vet om dette vil bli en suksess. Det er rektor på den enkelte skole som bestemmer seg om man vil bruke dette verktøyet ved ansettelser. Dette er ikke et pålegg, men en mulighet som jeg håper flere vil benytte seg av. Vi skal selvfølgelig evaluere metoden i etterkant for å se om vi treffer bedre på våre ansettelser, sier han.

–Lærere bør ikke oppleve dette som ubehagelig. Det er snakk om en undervisningstime for å vise hvordan man fungerer som lærer, sier Hove.

ELEVENE NOE SKEPTISKE

Elevene ved Holen Skole liker ideen om at de kan bli inkludert i ansettelsesprosessen av de nye lærerne.

Representanter fra elevrådet Andrea Haugervaag (15), Rakel Kildedal (15) og Monika Zvirvlyte (15) har likevel sine tvil til at ordningen vil fungere i praksis.

–Vi synes tanken er god, men avgjørelsen må tas av skolen, sier elevrådsleder Rakel.

De legger særlig vekt på at elevene på ungdomstrinnet ikke er modne nok til å være involvert.

–Noen er så klart mer voksen enn andre, men de fleste vil kanskje ha problemer med å se hva som er en god lærer eller ikke, sier Monika, som er elevrådsrepresentant og trivsels­leder ved skolen.

Alle tre mener det også er viktig å tenke på at noen mennesker går bedre overens enn andre. Noen ser etter strenge lærere, mens andre gjerne vil ha en kul lærer.

–Det er vanskelig å si noe om lærerens egenskaper i løpet av en undervisningstime. Søkeren kan fungere forskjellig alt etter hvilke klasse han skal undervise i, sier trivselsleder Andrea.

Jentene stoler på valgene som skolen tar når de ansetter lærere.

Kommentarer til denne saken