- At vi godtar WTO-panelets rapport vil forhåpentlig markere slutten på denne tvisten, sa EUs handelskommissær Peter Mandelson i en pressemelding tirsdag.

Da var EUs avgjørelse om ikke å anke saken formelt blitt kunngjort på et møte i WTO-hovedkvarteret i Genève.

Men at EU vil nå vil rette seg etter WTO-dommen betyr ikke nødvendigvis at EU vil fjerne minsteprisen på norsk laks.

FORTSATT MINSTEPRIS
- WTOs rapport trekker ikke i tvil vår rett til å sette inn et slikt tiltak. Vi ønsker å videreføre dem, sier Peter Power, talsmann for Mandelson, til NTB.

Power sier EU nå i løpet av 30 dager vil finne fram til en enighet med Norge om hvordan WTO-dommen fra i høst skal iverksettes og deretter rapportere tilbake til WTO.

EU har formelt sett inntil 15 måneder på seg til å innrette seg etter WTO-dommen.

Det eneste som er helt klart er at minsteprisen på norsk laks fortsatt vil ligge fast så lenge dette arbeidet pågår.

Mandelson sier Kommisjonen vil rette seg etter «de relevante tekniske aspektene» i WTOs avgjørelse.

Fra Norges side er man krystallklar på at EU er nødt til å fjerne minsteprisen hvis de skal rette seg etter WTO-dommen.

VIL FALLE BORT
I Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) mener man det nå bare er et tidsspørsmål før minsteprisen faller bort.

FHL-direktør Trond Davidsen viser til at EU-kommisjonen i tillegg til WTO-dommen også har fått ferske tall fra norsk laksenæring, som han mener klart viser at norsk oppdrettsnæring ikke dumper fisk i EU.

– Basert på WTO-panelet og det tallmaterialet vi vet Kommisjonen sitter på, kan vi ikke tro annet enn at minsteprisen forsvinner, sier Davidsen til NTB.

– Det vil skje snart, men ikke over natten, legger han til.

Davidsen trekker fram at rundt 13.000 arbeidsplasser i EU er avhengig av import av norsk laks, et antall arbeidsplasser som langt overstiger antallet ansatt innen lakseoppdrett i EU.

– Innad i EUs medlemsland vet vi at det har vært stor tvil om hvordan denne saken skal håndteres. Mange av landene har lojalt fulgt Kommisjonen, men interessen til importlandene vil komme mer til syne, tror Davidsen.

IKKE UVANLIG
Norge valgte å gå til WTO med laksestriden fordi norsk fiskerinæring og norske myndigheter mente at EUs antidumpingtiltak mot norsk laks var fundert på sviktende grunnlag. WTOs tvisteløsningspanel ga i høst Norge medhold på i alt 22 punkter. På 15 andre punkter fikk Norge ikke medhold.

- Det er ikke uvanlig at klageren får medhold på enkelte punkter i WTO-tvister, og det er ikke overraskende i denne saken ettersom Norge brakte såpass mange punkter inn for panelet, heter det i pressemeldingen fra Mandelson.

EUs oppfatning var at norske produsenter av laks dumpet prisen, det vil si solgte den til under selvkost. For å sikre en nedre grense for prisen på laks, innførte EU minstepriser i januar 2006.

Fra norsk side har det hele tiden vært hevdet at lakseprisen ikke ble dumpet, og at EUs egentlige formål med straffetiltakene mot Norge var å beskytte sine egne oppdrettere, spesielt de skotske.

Markedsprisen på laksen har imidlertid aldri kommet ned på nivået til minsteprisen siden den ble innført.(ANB-NTB)