Universitetet i Bergen opplever også i år en økning i antallet søkere til realfag. I år er det er 13 prosent flere søkere enn i fjor med realfag som sitt førstevalg.

OLJEFAG POPULÆRE

Spesielt petroleums- og prosessteknologi har opplevd en stor økning med hele 73 prosent flere søkere, melder UiB i en pressemelding.

Økningen søkertallene til teknologistudier følger en nasjonal trend. Også datateknologi og geovitenskap vekker større interesse, med henholdsvis om lag 25 prosent og 50 prosent flere søkere enn i fjor.

– Det er gledelig at realfagene fortsetter den positive trenden fra år til år. Årets søkervekst medfører at realfagene ved UiB har hatt en økning på hele 58 % siden 2008, sier viserektor for utdanning ved UiB, Kuvvet Atakan.

FLERE VIL BLI LEKTOR

Det har lenge vært et mål for UiB å bedre rekrutteringen til lektorutdanningene. I år er det 23 prosent flere søkere enn i fjor til disse studiene ved UiB.

– Bedre rekruttering til lektorutdanningene har vært et satsingsområde, ikke bare ved UiB, men også nasjonalt over flere år, sier Atakan.

NEDGANG FOR ANDRE FAKULTET

Også det juridiske fakultet kan glede seg over flere søkere enn i fjor. De øvrige fakultetene har færre søkere, med Det psykologiske fakultet som den største taperen, med 7,3 prosent færre søkere.

Totalt har 8561 søkere Universitetet i Bergen som sitt førstevalg i år - 1,3 prosent færre enn i fjor. Dette utgjør 2,2 søkere per studieplass som tilbys.

Her er oversikten over søkertallene til de ulike fakultetene ved UiB:

Det humanistiske fakultet: 1494 søkere (2012) 1573 søkere (2011) -79 søkere -5,0 prosent

Det juridiske fakultet: 1660 søkere (2012) 1595 søkere (2011) + 65 søkere + 4,1 prosent

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: 1134 søkere (2012) 1003 søkere (2011) + 131 søkere + 13,1 prosent

Det medisinsk-odonotologiske fakultet: 1044 søkere (2012) 1056 søkere (2011) -12 søkere -1,1 prosent

Det psykologiske fakultet: 1407 søekre (2012) 1517 søkere (2011) -110 søkere -7,3 prosent

Det samfunnsvitenskapelige fakultet: 1822 søkere (2012) 1932 søkere (2011) -110 søkere -5,7 prosent

UiB totalt: 8561 søkere (2012) 8676 søkere (2011) -115 søkere -1,3 prosent