Planen er å følge seks av medlemmene i Ulstein Gründerforum over en lengre periode. Dokumentarfilmen skal gi et godt bilde av hvilke utfordringer man støter på når man skal slå seg frem med egen bedrift, og hvor viktig et godt nettverk er.

– Vi vil følge gründerne i forskjellige faser. Noen må være i startgropen og andre under utvikling. Det skal handle om en gründers hverdag, sier Tone Ulstein, daglig leder i Consis Bergen Vekst og Utvikling AS til BA.

Ifølge Ulstein er både Bergen Kommune og Askøy Kommune positivt innstilt til å spytte midler i prosjektet.

– Tanken er at dette skal kunne selges til en TV-kanal. Folk generelt er opptatt av gründere, sier hun.

Stor interesse
Interessen for å være med er ifølge Ulstein stor blant de 200 medlemmene i forumet.

– Vi skal fortelle en historie, og trenger folk som egner seg på film. De må ha en agenda og en viss utstråling hvis det skal være interessant. Den typiske gründeren er risikovillig, har stor skapertrang, gir seg ikke, og finner stadig nye løsninger. I tillegg må de takle nye utfordringer og uforutsette ting hele tiden. Det må da være bra TV?

Lager pilot
I første omgang har Ulstein plukket ut tre gründere til en pilotfilm som skal presenteres for potensielle investorer. Hun har engasjert Morten Vee i Norsk Dokumentarfilm til å lage pilotfilmen.

– Å lage en dokumentarfilm koster mye, så derfor lager vi et forprosjekt. Vi er nødt for å vise mulige sponsorer hva dette er for noe.

Chess Communications har sagt seg villig til å bidra med sponsormidler til dokumentarfilmen. Hvor mye, avhenger av hva det blir ut av forprosjektet.

– Vi har bakgrunn for å være en gründerbedrift. Mange som jobber her har vært med fra første spadetak. Vi har fortsatt følelsen av hvordan det er å være gründere, sier salgssjef Ernst Nygaard.