– Jeg ble oppfordret til å starte et forum for gründere. Det trengtes her i Bergen, og jeg hadde lyst til å gjøre det, sier Tone Ulstein.

For å få fart på sakene tok hun kontakt med Dagfinn Søvik i regnskaps- og økonomikjeden Consis, med 21 ansatte i Bergen. Søvik tente på ideen, og ble med på blant annet å stille et rådgivningsapparat til rådighet. I februar startet Ulstein Gründerforum opp.

Siden har gründerne i forumet møtt hverandre en gang i måneden. Underveis er de blitt stadig flere. Nå teller nettverket 108 deltakere. Den eneste betingelsen for å bli med er at man eier en bedrift.

Gründer-gen
– Å være grunder handler om å ta en sjanse. Jeg tror at gründere som kommer seg opp og frem innehar et gründer-gen, men at en kanskje må ha hjelp til å få det ut. Her hjelper vi til med å videreutvikle det, sier Ulstein.

Ifølge Ulstein har deltagerne i forumet stor nytte av hverandre, ikke bare ved å utveksle erfaringer, men også med å få konkret hjelp til praktiske problemer.

I tillegg får man bygget netteverk, som er veldig viktig, mener hun.

– Vi søker gründere som vil noe mer, som setter seg mål og når dem. Vi ønsker å skape et miljø for virksomheter som vil opp og frem, på tvers av bransjer, sier Ulstein.

Våger mer
På temakveldene får gründerne 20 sekunder til å presentere seg selv og bedriften.

– Det er ofte den tiden man har til rådighet for å fange interessen, sier Dagfinn Søvik.

Han tror mye av årsaken til optimismen blant nyskapende bergensere ligger i at det er gode tider, og ikke minst at renten er lav.

– Man våger mer i gode tider. Mange tenker nok at det er lett å få seg en jobb hvis det ikke går, sier han.