Gå til sidens hovedinnhold

Kamp om lærerjobber i Bergen

Artikkelen er over 7 år gammel

Mange skoler i Bergen får langt over 100 søkere til lærerstillinger.

Mens det er varslet lærermangel på landsbasis, er konkurransen om lærerstillingene i Bergen tøff.

Konkurransen mellom lærerstillingen i Bergen er hard. I en rapport som BA har fått fra kommunen, kommer det frem at det fra 1. mars til 4. juni ble lyst ut 210 lærerstillinger. Per dags dato har det kommet inn 4879 søknader på disse. Og fremdeles kan det komme flere, da søknadsfristen ikke er gått ut på alle.

OVER 200 SØKERE

De mest populære skolene har fått mellom 100 og 200 søkere. Eksempelvis hadde Storetveit skole i Fana fått 211 søknader, Eidsvåg skole i Åsane 175 søknader, Vadmyra skole i Laksevåg 120 søknader og Olsvik skole i Laksevåg hadde fått 151 søknader ved starten av juni.

Lektorstudentene Anja Disa Gjøvåg Aase, Sandra Henriksen Valskog og Heidi Christina Svalstuen er ferdig utdannet fra Høgskolen i Bergen i morgen.

De har alle sendt inn en mengde søknader. Responsen har vært laber, og ingen av dem har blitt kalt inn til intervju.

SØKER OG SØKER

–Jeg har fått én tilbakemelding. Den var fra Fjell kommune, og det ble opplyst om at det hadde meldt seg 100 søkere til stillingen jeg hadde søkt på, sier Valskog. De flere enn ti andre stillingene hun har søkt på, har hun ikke hørt noe om ennå.

De tre er kjent med at det er stort trøkk på de stillingene som finnes, og har flere venninner som har måttet søke utenfor Bergen for å få seg jobb. Inntrykket er at de fleste går i vikariat i fire år før de får fast jobb.

– Jeg blir jo litt stresset. At vi er jenter er heller ikke noen fordel. Kjæresten min fikk jobb med en gang, men jeg tenker det er helt usannsynlig at jeg får fast jobb nå, sier Aase.

– DET ER ET PARADOKS

Jentene forteller at de kjenner til at det er vanlig å måtte jobbe en viss prosent på flere ulike skoler for å fylle opp timene.

–Det er et paradoks at det er stort behov for lærere i skolen, mens nyutdannede lærere står uten jobb, sier Svalstuen.

–Man hører jo alltid at det trengs lærere. Jeg hadde aldri tenkt at det skulle være vanskelig å få jobb, sier Aase samtykkende.

– Bergen har tre store utdanningsinstitusjoner, og er en attraktiv by å bo i. Det har i lengre tid vært bra med søknader til lærerstillingene her, sier leder i utdanningsforbundet i Bergen Bjarne Mohn Olsvold.

Han mener noen nyutdannede må forvente at de må ut av Bergen for å få jobb, eller være tålmodige og gå i vikariater i en periode.

– Vi ser at mange går opp til grensen på fire år i vikariat før de får seg fast jobb. Det er ikke uvanlig, sier Olsvold.

MISTER IKKE MOTET

Han er spent på om den gode tilgangen på lærere i Bergen vil holde frem når mange lærere er ventet å gå av med pensjon og søknadstallet til lærerskolene går ned.

De tre snart ferdigutdannede lektorene har likevel ikke mistet motet. De har opplevd å bli nedringt for å ta vikartimer, og mener at dersom man får en fot innenfor vil man etter hvert få fast jobb. Å flytte for å få fast jobb er ikke noe de har vurdert.

– Nei, det må løse seg. Spør igjen om et halvt år. Kanskje svaret er et annet da, sier Aase leende.

SØKER SEG TIL SENTRUM

Fra mars til april har nesten halvparten av stillingsannonsene for lærere i Bergen hatt over 50 søkere. 14 av annonsene har brakt inn over 100 søkere.

Ved skolene i Bergen kommune blir annonsene lagt ut fra hver enkelt skole. Hver annonse kan inneholde utlysinger på flere stillinger, både faste stillinger og vikarstillinger. Søkerne søker da på alle under ett.

På 45 av utlysningene kom det inn over 50 søknader på hver.

Ved Eidsvåg skole i Åsane har de fått inn 175 søknader på sin annonse. Rektor Linda Stub Nilsen forteller at de hvert år får mellom 150-250 søknader på lærerstillingene de annonserer. Før påske annonserte de inntil ti stillinger, både faste og vikariater.

–Vi pleier å få veldig mange søknader. Vi er en populær skole. Det er klart at skoler nær Bergen sentrum får mange søkere, sier Nilsen.

PERSONLIGE EGENSKAPER VEIER TUNGT

Hun forteller at de har hatt rundt 20 av søkerne på intervju, og at ansiennitet ikke er det som veier tyngst i utvelgelsen.

– Personlige kvaliteter er viktigere, og faglig kompetanse veier tyngst. At de fungerer i klasserommet er det viktigste, sier hun.

På Hellen skole i Ytre Sandviken har også søkertallene tradisjonelt vært høye. I år har de der fått inn rundt 130 søknader. De har søkt etter én til to faste, og én til to vikarer. Totalt ni søkere ble kalt inn til intervju, og også her ble personlig egnethet sterkt vektlagt sammen med relevant utdanning og erfaring.

–Erfaringsmessig søker mange på veldig mange stillinger. Nyutdannede søker gjerne 10-15 jobber, sier Hugaas.

Han legger til at ikke alle fyller de kvalitetene skolen søker og at tallet på reelle kandidater slik bli snevret en del inn.

Kommentarer til denne saken