Gå til sidens hovedinnhold

Krever mer å rutte med

Artikkelen er over 7 år gammel

Tariffestet tjenestepensjon og kjøpekraftsvekst. Dette forventer fagforeningslederne. I morgen starter lønnsoppgjøret

Når Fellesforbundets leder Arve Bakke i morgen åpner årets tariffoppgjør med administrerende direktør Stein-Lier Hansen i bransjeforeningen Norsk Industri, stiller han med to hovedkrav i frontfagoppgjøret:

Tariffestet tjenestepensjon og opprettholdelse av kjøpekraften.

PENSJONSSTRID

Tjenestepensjonen har NHO avvist å forhandle om.

–Jeg har ikke tenkt å bruke mye tid på det. Dersom pensjon hadde vært viktig for LO, så hadde de ikke valgt forbundsvise oppgjør, for å si det sånn, sier Lier-Hansen til NTB.

Mens NHO mener bedriftene selv må få styre tjenestepensjon, ser LO på pensjon som «utsatt lønn», og Arve Bakke står fast på at den skal forhandles om.

–Hvordan det skal skje, holder jeg åpent. Vi får se hva motparten har med seg og hva mekleren legger frem når han har lyttet med begge ørene, sier han.

LO-leder Gerd Kristiansen sier det enda tydeligere:

–Hvis Norsk Industri kommer til bordet og nekter å diskutere pensjon, da har forbundsleder Arve Bakke tydelig sagt fra at det er brudd etter fem minutter, sier hun til ANB.

TILBYR 50-ØRING

– Vi ser ikke en eneste grunn nå til at vi ikke skal få et moderat oppgjør, sier Lier Hansen til NTB. Han forteller at hans mandat er et oppgjør med en lønnsvekst på under tre prosent.

–Det betyr at vi ikke kan være med på noe særlig mer enn en 50-øring på timelønnen, sier Lier-Hansen.

En lønnsvekst på toprosentnivået vil i beste fall innebære en ørliten reallønnsvekst for de fleste, ifølge ANB, noe LO allerede har sagt at NHO bare kan glemme.

–Når NHO blankt avviser å snakke pensjon med oss og over bordet fastslår at vi skal se totallet i prosentvis lønnsvekst, så er det rett ut arrogant, har LO-leder Kristiansen sagt om det.

UNIO KREVER MER

Uansett hvor stor lønnsvekst industrien får i frontfagoppgjøret, krever Unio-leder Anders Folkestad mer for sine medlemmer.

–Offentlig sektor har et halvt prosentpoeng å ta igjen fra fjorårets oppgjør, og det må plusses på tallet som kommer fra frontfagoppgjøret, sier Folkestad til BA.

For hans medlemmer handler tariffoppgjøret først og fremst om å tilkjempe seg kroner og øre. Tjenestepensjon er ingen stor sak i offentlig sektor.

–Det er skapt usikkerhet om hvor tungt pensjonsspørsmålet blir i industrien. Erfaringsmessig er det slik at dersom sosiale ordninger står høyt på dagsorden, så kan det gå ut over lønn i oppgjøret. Norsk industri vil ha lønnsoppgjør på to-tallet. Jeg tror ikke at det er helt realistisk. De fleste prognoser går i retning av et oppgjør på rundt 3,5 prosent lønnsvekst, sier Folkestad.

Han forbereder sine medlemmer på en krevende strid om arbeidstid i skoleverket.

ØKT KJØPEKRAFT

7. april er det oppstart av statsoppgjøret. Leder Tone Rønoldtangen i LO Stat gjør det klart at hun forventer mer penger å rutte med for sine medlemmer.

–Vi forventer at våre medlemmer innenfor en ansvarlig ramme får en kjøpekraftforbedring.

–Vi vil også kreve at hoveddelen av potten må fordeles sentralt, for å sikre en rettferdig fordeling. I denne sammenheng er likelønnen viktig, sier Rønoldtangen.

Også leder Jorunn Berland i YS venter mer enn opprettholdt kjøpekraft.

–Vi mener det er rom for reallønnsøkning, og forventer at det skjer, sier Berland til BA.

Hun krever også reelle forhandlinger om pensjon.

–Vi forventer at kravene om tariffestet pensjon blir tatt på alvor og diskutert når forhandlingene startet - og at de ikke avfeies før vi en gang har satt oss til forhandlingsbordet, sier Berland.

FORNØYD MED LØNNEN

Husholdningene venter en svekket kjøpekraft, viser tall fra Norges Bank. Pål Koppernes og kameraten er fornøyd med egen lønn.

– Oljen er ikke der man har det dårligst, men jeg forventer at lønnen følger prisutviklingen ellers i samfunnet, sier Koppernes.

Han er sykepleier offshore på West Alpha, og stort sett fornøyd med sine arbeidsvilkår.

–Pensjon er viktig, og med nye avtaler blir det nok bare viktigere i årene som kommer, sier Koppernes til BA.

Mens Koppernes jobber i oljen, er kameraten sykepleier i det offentlige. Han ønsker ikke å stå frem med fullt navn i avisen fordi følgende uttalelse ikke nødvendigvis er populær:

–Vi tjener veldig godt her i landet. Det er kanskje ikke det at sykepleiere tjener så lite, men heller at mange tjener veldig mye, sier han.

Derfor er han heller ikke opptatt av styrket kjøpekraft i lønnsoppgjøret, men tar til orde for at ubekvemstilleggene for dem som arbeider på sykehus burde vært bedre.

–Og så er det viktig at arbeidstidene på sykehus ikke blir verre, med flere ugunstige helgevakter og slikt, sier han.

Mens Koppernes og kameraten forventer at kjøpekraften blir opprettholdt, viser Norges Banks forventningsundersøkelse at de fleste husholdninger venter en svekkelse av egen kjøpekraft. I snitt tror husholdningene på en prisvekst på 2,6 prosent, mens de tror lønnen bare vil stige med 2,3 prosent i samme periode (se fakta).

Kommentarer til denne saken