– Jeg registrerer med stor tilfredshet at nivået på den registrerte arbeidsledigheten er om lag som ved forrige høykonjunktur. Særlig positivt er det at antall yrkeshemmede uten arbeid viser fortsatt nedgang, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Muligheten for å finne jobb er bedre enn på svært lenge, konkluderer han.

2,2 PROSENT
I slutten av oktober var det registrert 53.400 helt ledige arbeidssøkere ved Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Det siste året har antall helt ledige blitt redusert med 24.500 personer eller 31 prosent. 2,2 prosent av arbeidsstyrken er nå registrert som helt ledige.

– Den høye tilgangen på ledige stillinger og den lave tilstrømmingen av nye arbeidssøkere tyder på at den positive utviklingen vil fortsette, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie i NAV.

Antall registrerte yrkeshemmede går også ned, det er nå 5 prosent færre yrkeshemmede enn for ett år siden.

FLERE STILLINGER
I løpet av den siste måneden har det blitt registrert 32 000 nye stillinger. Dette er en økning på nesten 50 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Arbeidsledigheten går ned i alle yrker, men mest i industriyrker, der ledigheten synker med 39 prosent. For ingeniør- og IKT-fag er tallet 36 prosent og for undervisning er det 34 prosent.

Arbeidsledigheten er lavest innen undervisning, med bare 1 prosent av arbeidsstyrken. Høyest ledighet er det innen reiseliv og transport, med 3,3 prosent.

Finnmark har høyest ledighet med 3,6 prosent. Arbeidsledigheten er lavest i Sogn og Fjordane med 1,4 prosent. I Oppland og Rogaland er ledigheten 1,6 prosent. (ANB)