– Det er fantastisk med bevilgning. Nå kan vi konsentrere oss mer om kreftforskningen, sier Lars A. Akslen til BA.

Han er leder for «Center for cancer biomarkers» (CCBIO) som åpnet torsdag. Til stede var forskningsmiljøer fra blant annet USA.

CCBIO oppnådde status som Senter for fremragende forsking av Forskingsrådet i november i fjor, og bevilgningen er på 17 millioner kroner i året.

NY BEHANDLING

Akslen sier at beviligningen gjør det mulig å forske på og gjøre kreftbehandlingen mer presis og skreddersydd for hver enkelt pasient.

– Behandlingen vi forsker på går ut på å prøve å stoppe svulstene og hindre spredning. Måten vi gjør det på, er at vi prøver en ny, biologisk behandling der vi går inn og blokkerer en mekanisme i kreftcellene, slik at de blir lagt i dvale, forklarer han.

Videre sier han at forskerne prøver å kombinere behandlingen for å hindre at cellene vekkes til live og sprer seg.

– Dersom man angriper både kreftcellene og bruker denne nye biologiske behandlingen, reduserer man betydelig faren for at kreften sprer seg, sier han.

GIR HÅP FOR PASIENTER

– Hva vil dette betyr for kreftpasienter?

– Vi må bruke tid og komme i siget. Vi har fått midler til å drive forskning i ti år. Dette gir håp om at den kan bringes videre til pasienter, som vi håper forskningen kan bety noe for, sier Akslen.

– Gir dette håp om å finne en kur som kurerer kreft?

– Kreft er egentlig mange forskjellige typer sykdommer, men jeg tror vi kan finne mange kurer til forskjellige typer kreft, sier han.

CCBIO består av ni forskningsgrupper som utgjør omlag 100 ansatte. Disse forsker på brystkeft, prostatakreft, føflekkreft i tillegg til flere former for gynekologisk kreft, som for eksempel eggstokkreft og livmorhalskreft.