Økt lønnsforskjell

Syv av ti NHH-kandidater fikk i fjor jobb før de var ferdige med studiene.

Syv av ti NHH-kandidater fikk i fjor jobb før de var ferdige med studiene. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Lønnsgapet mellom kvinnelige og mannlige NHH-kandidater økte fra 2009 til i fjor.

DEL

I 2010 lå brutto grunnlønn for nyutdannede siviløkonomer fra Norges Handelshøyskole i snitt på 401 968 kroner, viser NHHs arbeidsmarkedsrapport.

ØKENDE GAP

Men mens mennene i snitt fikk en startlønn på 410 237 kroner, måtte kvinnene nøye seg med 387 286 kroner.

Det er en differanse på 22 951 kroner. Det er en større differanse enn de tre foregående årene, da differansen var fra 7369 (2009) kroner til 22 384 kroner (2008).

Når verdien av ekstrainntekter og goder per år tas med i den totale årsinntekten, har differansen mellom kvinner og menns inntekt i snitt enda større - nemlig 35 160 kroner.

Det er høyere enn i 2009, da differansen var i overkant av 24 000 kroner, men langt mindre enn de to foregående årene.

JOBB FØR SISTE EKSAMEN

Undersøkelsen, som NHH gjennomførte høsten 2010, viser at det i fjor, i motsetning til i 2009 og 2008, var like mange kvinnelige som mannlige studenter som skaffet seg sin første jobb før de var ferdige med studiene.

Syv av ti studenter hadde jobb i boks før siste eksamen var bestått. Det er en nedgang fra 2009 på drøyt ni porsentpoeng for mennene, og fire prosentpoeng for kvinnene.

Totalt hadde 86,1 prosent av kandidatene skaffet seg relevant jobb per i fjor høst. Det er en økning på i underkant av fire prosentpoeng fra året før.

Artikkeltags