Gå til sidens hovedinnhold

Private bedrifter frustrert over kommunen

Artikkelen er over 7 år gammel

Som følge av kommunens planlagte salg av Bergen Bydrift AS blir kontraktsperioden med direkte tildelte oppdrag utvidet. Dette skaper frustrasjon i markedet.

– Vi vil gjerne være med å konkurrere i et markedet der det er like vilkår for alle, sier daglig leder i Anleggsgartnermester Wikholm AS, Stein Wikholm.

Bergen Bydrift AS skal legges ut for salg. Det betyr at perioden med direkte tildelte oppdrag fra Bergen kommune som egentlig utløper i april 2014, forlenges frem til byrådets eventuelle godkjennelse av salg.

De vil da fortsette å få oppdrag fra kommunen som ikke går ut på konkurransemarkedet først. Dette skaper frustrasjon hos andre aktører. De frykter at et salg av selskapet kan ta lang tid.

– Det hele fremkommer veldig uoversiktlig. Vi har rettet konkrete spørsmål til kommunen, uten å få noe konkret svar tilbake. Det gjør det vanskelig å planlegge fremover når man ikke vet hvordan markedet vil bli. Både i forhold til bemanning og innkjøp av utstyr. Man blir litt oppgitt, sier Stein Wikholm.

Han presiserer at han ikke har noe problem med Bergen Bydrift AS, men at det er en vanskelig situasjon når kommunen ikke kan gi svar når det gjelder hvor lenge kontraktsperioden skal vare.

– Det blir spennende å se hvordan kommunen vil behandle dette videre i prosessen med salget.

USIKKER FREMTID

Også daglig leder i Anleggsgartner Svein Boasson AS Sigurd L. Boasson opplever dette. Sammen med Anleggsgartner Wikholm sendte han i høst et brev til byråd for eiendom og eierskap Liv Røssland for å få svar på situasjonen rundt Bergen Bydrift AS.

– Vi har sendt et brev der vi tok et initiativ til et møte med byråd Liv Røssland for å få klarhet i dette, men svaret vi fikk var noe ullent, sier han.

Brevet ble sendt byråden tidlig i høst. Det var da ikke tatt stilling til salget og videre kontraktstildeling.

Også for Boasson er det viktig å få frem at de ser Bergen Bydrift AS som en god kollega, men at usikkerheten rundt fremtiden er vanskelig å forholde seg til.

– Vi har levd greit med situasjonen frem til nå, men når kontraktsperioden gang på gang blir utvidet synes vi det er ugreit, sier han

Han forstår ikke hvorfor Bergen kommune ikke har valgt å konkurranseutsette selskapet før salg.

– Når man har sagt at man skal konkurranseutsette det i så lang tid, mener jeg det er på tide at det blir gjennomført, sier Boasson.

– UFORSTÅELIG

Seksjonsleder for konkurranse og eierskap ved Bergen kommune Stein Trengereid sier han stiller seg uforstående til at de private aktørene finner situasjonen uoversiktlig tatt i betraktning bystyrets vedtak fra 27.november 2013.

– Vi mener å ha besvart de spørsmål som ble fremstilt av Anleggsgartner Wikholm og Svein Boasson AS tidligere i høst på en god måte, sier han.

Han presiserer at kontraktsperioden med tildeling av oppdrag vil fortsette frem til selskapet eventuelt blir solgt.

Ifølge bystyrets vedtak fra 27. november skal tildelinger i denne perioden vurderes i forhold til hvor nærliggende et salg av selskapet fremstår på det aktuelle tidspunkt.

LANG PROSESS

– Vi opplever at dette har blitt gjort på en ryddig og grei måte. Vi har et ansvar for selskapet og dets ansatte. Det har ikke vært en aktuell problemstilling å konkurranseutsette selskapet før salg, sier Trengereid.

Trengereid sier at kan bli en noe lang prosess å få solgt det kommunaleide selskapet.

– Vi kan ikke si noe om tidsperspektivet. Dette er helt i startfasen og er en krevende prosess i og med at vi snakker om salg av aksjer i et større selskap. De private aktørene som Wikholm og Svein Boasson AS vil få mulighet til å konkurrere om alle oppdrag når selskapet er solgt, sier han.

– KAN IKKE SETTE DEADLINE

Administrerende direktør i Bergen Bydrift AS, Trond Lomsøy skriver i en e-post at han regner med at andre aktører i bransjen har forståelse for at man ikke kan sette en deadline på salg av virksomheten.

– Det ville vært urimelig om tildelingsperioden ble terminert på nåværende og uavklarte tidspunkt, skriver han.

Han legger til at på tross av tildelinger fra kommunen, må Bydrift være konkurransedyktig på pris, og dersom det skjer vesentlige endringer vil dette bli kommunisert til markedet.

Kommentarer til denne saken