Torsdag i forrige uke trommet Tone Ulstein sammen til det første gründermøtet på Askøy. Over 30 kreative sjeler med ambisjoner om å livnære seg av egen virksomhet, var påmeldt arrangementet.

- Vi etablerer første underavdeling til Ulstein Gründerforum på dagen ett år etter oppstarten, sier Ulstein til BA.

På Askøy har hun fått med seg Askøy kommune og Nordea bank som samarbeidspartnere.

- Kommunen tar i mot oss med åpne armer, og stiller lokaler til rådighet, sier Ulstein.

Ulstein og kommunen jobber også for å skaffe billige lokaler til gründerne.

170 medlemmer
Siden oppstarten i fjor, har Ulstein Gründerforum fått nærmere 170 medlemmer i Bergens-regionen. Hun har ingen planer om at utvidelsen av virksomheten skal stoppe på Askøy.

- Jeg er knyttet til Consis-kjeden med 43 regnskapskontor over hele landet, og målet er å gjøre Ulstein Gründerforum landsomfattende. Jeg har store ambisjoner, sier Ulstein.

For å bli med i gründerforumet må du ha etablert bedrift, men på Askøy gjøres et unntak gjennom prosjektet «Å sparke gründere i gang». Hver mandag kan kommende gründere få en gratis rådgivningstime.

- Vi har denne gang med fem gründerspirer på møte, som ikke har etablert firma ennå. Her kan de få hjelp og inspirasjon av de mer etablerte gründerne, sier Ulstein.

- Ønsker å bidra
- Vi ønsker å bidra til etablering av nye virksomheter, sier nærings- og kultursjef Bård Sandal i Askøy kommune til BA.

Askøy har en av de raskest voksende befolkningene i Norge, men næringsetableringen i kommunen henger ikke med i veksttempoet. Underskuddet på næringsvirksomhet bidrar til at Askøy-væringene er et pendlerfolk. Halvparten har jobb utenfor kommunen.

- Vi befinner oss midt i den sterkeste næringsregionen i landet. Vi vil også være en kommune der det er mulig å etablere næringsvirksomhet. Det er ønskelig at den høyt utdannede kompetansen som bor i kommunen også skal jobbe i kommunen, sier Sandal.