Gå til sidens hovedinnhold

– Utdanningen bør være nok

Artikkelen er over 7 år gammel

Lærerstudentene og de fleste rektorene BA har snakket med tviler på om det har noe for seg å bruke prøveundervisning i ansettelsen av lærere.

– Vi er i utgangspunktet positive til å bruke prøveundervisning, for det er i klasserommet en kan skille mellom god og dårlig kvalitet. Men samtidig ser vi ikke helt poenget med det ved ansettelser, siden ferdig utdannede lærere har gått gjennom praksis og har den kompetansen som skal til for å undervise, sier Snorre Lyngstad, lærerstudent og nestleder i Studentrådet ved Høgskolen i Bergen (HiB).

Mandag skrev BA at byrådet ønsker at elevperspektivet tas mer med ved ansettelse av lærere, og har sendt ut et rundskriv om at skolene kan bruke prøveundervisning som del av ansettelsesprosessen.

–KREVENDE

Også leder for Pedagogstudentene ved HiB, Stine Drotningsvik, mener lærerutdanning bør være godt nok grunnlag.

–Vi mener det er viktigere at skolene legger til rette for en god veiledningsordning for nyutdannede og nyansatte lærere slik at de får utvikle seg.

Ingen av rektorene BA har snakket med, hadde fått rundskrivet i går, og presiserer at de uttaler seg ut fra informasjon fra BA. Rektor ved Olsvik barne- og ungdomsskole, Rune Golf, har vanskelig på nåværende tidspunkt å se for seg hvordan prøveundervisning skal foregå i praksis.

–Jeg avviser det ikke, men jeg tenker at det blir en stor og krevende ansettelsesprosess å gjennomføre. Under ordinære intervjusituasjoner klarer man dessuten å få frem mye av det som skal dekke hvordan en lærer fungerer i en ordinær undervisningssituasjon, sier han.

VIKARIATER

Rektor Elin Kvamme ved Sandgotna ungdomsskole tviler på om de vil få noe særlig ut av prøveundervisning.

–Vi ser ofte at de ferske lærerne har problemer med vurdering og foreldrekontakt. Det ser man ikke i en prøveundervisningstime, påpeker Kvamme, og legger til:

–Ofte er det slik at vi føler oss tryggere på ansettelser når vi har hatt noen i et vikariat over tid.

– Da har vi mer grunnlag for å vurdere.

Også Kvamme tror det kan bli omfattende å gjennomføre.

–Vi har veldig mange søkere til våre stillinger, og rent intuitivt tenker jeg at dette vil være en veldig ekstra byrde i ansettelsesprosessen – uten at jeg tror vi får så mye ut av det. Jeg tviler på at vi kommer til å bruke prøveundervisning.

Rektor ved Ny-Krohnborg barne-og ungdomsskole, Jan Ove Johansen, er mer positiv.

–Jeg tenker at prøveundervisning kan være et alternativ såfremt det gjøres på en god måte som ivaretar den som søker, og vi vil vurdere å bruke det.

– En av ulempene kan være at det er en spent situasjon for den som søker jobb.

Kommentarer til denne saken