– Dette er en gruppe som det er viktig å ta vare på. Med bakgrunn i bystyrevedtaket ble det i desember utbetalt ekstra stønad til alle mottakere som mottar økonomisk sosialhjelp. Denne utgjør 1500 kroner til alle voksne og 950 kroner per barn i husstanden, sier Ruth Grung til BA.

Den tidligere stortingsrepresentanten sitter nå som byråd for arbeid, sosial og bolig i Bergen kommune.

  • I november var det 383 mottakere av økonomisk sosialhjelp som hadde statlig bostøtte og som i tillegg får den økte månedlige statlige bostøtten på 1500 kroner.
  • Totalt 893 personer i Bergen som fikk hjelp til strømregningen i november. 510 av disse sosialhjelpsmottakerne hadde ikke bostøtte.

Millioner i støtte

Per november hadde 2540 bergensere fått strømstøtte for til sammen 19,2 millioner kroner. I hele 2020 var beløpet 16,8 millioner fordelt på 2710 personer.

– Antall personer har gått ned, som trolig skyldes at økt koronakompensasjon har gitt færre mottakere av sosialhjelp. Bergen kommune dekker hele strømregningen til dem som bor i sosiale boliger. I desember får de økt støtte fra bystyret, mens de som har rett på statlig bostøtte får i tillegg 1500 kroner pluss 150 per person i boligen.

– I februar og mars vil dette bli justert til å gjelde dekning av normalt livsopphold inklusiv hele strømregningen. Dette vil vi sende ut grundig informasjon om, sier Grung.

Hun innrømmer at det har vært mye forvirring om regelverket både blant mottakere, politikere og journalister.

Den økte statlige bostøtten fra desember til mars.

Ikke i pose og sekk

– Er det slik at sosialhjelpsmottakere nå i prinsippet får dekket strømregningen 3 ganger: Via sosialhjelpen. Via bostøtten. Og via statens strømpakke?

– Kommunen dekker hele den faktiske strømregningen til sosialhjelpsmottakere. Det blir ikke rett å si at de får dekket strømregningen tre ganger, men alle har fått ekstra støtte i desember fra kommunen og de sosialhjelpsmottakerne som har rett på bostøtte har i tillegg fått ekstra fra staten. Denne gruppen får litt romsligere julestøtte enn tidligere år, som jeg personlig synes er greit, men det bryter med prinsippet om at alle sosialhjelpsmottakere skal behandles likeverdig, svarer Ruth Grung.

Rundt 35 prosent av sosialhjelpsmottakerne har sosialhjelp som hovedinntekt. De øvrige har trygd, arbeidsinntekt, kvalifiseringsstønad og dagpenger som hovedinntekt, men mottar supplerende sosialhjelp.

– Mange av dem som får statlig bostøtte er selvhjulpne og trenger ikke supplerende sosialhjelp fra sosialtjenesten. Men cirka 400 personer har bostøtte og trenger supplerende sosialhjelp hver måned, opplyser sosialbyråden til BA.

Les også

Strømtiltakene treffer godt, men flere krafttak må til