Julegaten i Bergen er åpnet ekstra tidlig i år, på grunn av en filminnspilling. Men ifølge Astronom Knut Jørgen Røed Ødegaarder det mye som tyder på at julen er svært nært forestående. Og lenge før 24. desember.

Naturlig nok har Røed Ødegaard tatt utgangspunkt i stjernehimmelen.

- Til alle tider har julefeiringen blitt innledet 24. desember, men astronomer og geistlige har visst at både dato og år trolig er feil, understreker han. Og underbygger med følgende:

  • Enkelte av de historiske personene som nevnes i juleevangeliet levde ikke i år 1.
  • Beskrivelsene av ”Betlehemsstjernen” gir astronomene også enkelte holdepunkter. Antagelig var 12. november år 7 før vår tidsregning dagen da de tre vise menn besøkte Jesu krybbe. Så kanskje bør vi feire julekvelden allerede på onsdag!

IKKE STJERNE MEN TO PLANETER: Ifølge Røed Ødegaard har det vært mange rteorier om hva Betlehemsstjernen kan ha vært.

- Teorien som i dag anses å være den mest sannsynlige forklaringen er en meget spesiell samstilling og bevegelse hos planetene Jupiter og Saturn i år 7 f. Kr, mener han.

- De aller fleste er i dag enige om at Jesus må ha blitt født lenge før begynnelsen av vår tidsregning.

- Det er meget sterke grunner til å tro at Herodes døde år 4 f.Kr. og at Jesus ble født en gang mellom år 4 og 8 f. Kr.

Planetene Jupiter og Saturn hadde i samtiden en religiøs betydning.

Jupiter var guden Marduks stjerne. Magerne (Babylons astronomer) hadde opptil 60 år i forveien regnet ut at Jupiter i 3 måneder av året 7 f. Kr.

I år 7. f.Kr. sto planetene Jupiter og Saturn tett sammen på himmelen flere ganger. Datoene ble beregnet av babylonske astronomer og er funnet på gamle steintavler. Datoene er etterprøvd med dagens datateknologi og stemmer forbløffende bra:

  • 28. mai
  • 15. september
  • 12. november

Du kan lese mer om forklaringen på Betlehemsstjernen på Universitetet i Oslos hjemmeside. Eller du kan høre mer om dette på Rød Ødegårds show i Grieghallen onsdag .