Juristene rømmer politiet

Lav lønn og høyt arbeidspress fikk mange jurister til å si opp jobben i politiet.