Kulturbyen Bergen, den evige budsjettaper

Av

Bergen vil alltid tape mot Oslo. Det er innebygget i den norske enhetsstatens virkemåte.