Kontrakten er verdt over 700 millioner kroner, og omfatter blant annet leveranse av tjenester og materiell innen isolering, stillas og klatring, samt overflatebehandling (ISO-tjenester) på Johan Sverdrup.

Rammeavtalen har en varighet ut 2030.

– Dette er knall, jubler administrerende direktør Bård Bjørshol i Kaefer Energy.

Direktøren beskriver avtalen som strategisk svært viktig, og som et bevis på at Equinor anerkjenner selskapets innsats og de resultater de oppnår.

– Ikke veldig stort i kroneverdi

Når det er sagt, nyanserer han den økonomiske betydningen av tildelingen noe.

– Vi kommer til å ha en omsetning på over 1,6 milliarder i 2019. Dette nye arbeidsomfanget vil representere ca. 70 millioner på årsbasis fremover. Så isolert sett er dette ikke veldig stort i kroneverdi. Men for oss er det svært viktig å få de langsiktige oppdragene. Det gir stabilitet og forutsigbarhet for våre ansatte, og vil bidra til å videreutvikle bedriften. Vi vil se færre større utbygginger i tiden som kommer, så denne type arbeid setter vi stor pris på, sier Bjørshol til BA. 

– Hva betyr Johan Sverdrup-avtalen for avdelingen i Bergen?

– Direkte innflytelse på Bergenskontoret vil være begrenset. Synergier mellom etablerte funksjoner knyttet til pågående offshore-arbeider som ledes fra Bergenskontoret, og det nye arbeidsomfanget på Johan Sverdrup, vil bidra til å styrke arbeidsplassene i Bergen. Dessuten vil denne tildelingen innbefatte at arbeidsplassene for vårt offshore-personell med bosted i Hordaland bli ytterligere styrket, svarer Bjørshol.

Kaefer-sjefen anslår at selskapet har cirka 700 ansatte som jobber offshore, og en god del av disse har adresse i Hordaland.

I tillegg har selskapet en del medarbeidere fra Hordaland som har sitt virke tilknyttet Kaefers Mongstad-kontrakt. På hovedkontoret i Stavanger jobber omtrent 150 ansatte, mens kontoret på Kokstad i Bergen har cirka 15 medarbeidere, opplyser Bjørshol.

Produksjonsstart i november

Johan Sverdrup-feltet regnes som det femte største oljefeltet i Nordsjøen.

– Vi ser frem til å samarbeide med Kaefer i driftsfasen når feltet etter planen starter produksjonen i november. Johan Sverdrup skal produsere i flere tiår og ISO-arbeidet blir viktig for bygge oppunder den langsiktige produksjonshorisonten, sier Kjetil Hove, Equinors direktør for Driftsteknologi på norsk sokkel.

– Når omtrent starter arbeidet for Kaefer sin del?

– Forberedelsesaktiviteter til aktivitetene i havet starter alt i juni, med slik som planlegging, anskaffelser og ingeniørarbeider, svarer Bjørshol.

Johan Sverdrup-feltet kommer som et tillegg til vedlikeholdsporteføljen Kaefer Energy ivaretar for Equinor fra før. Det vil si feltene Troll, Åsgard og Kristin. Samlet representerer dette flere milliarder kroner.