Da lærestreiken ble avblåst tirsdag kveld, begynte prosessen med å kalle store og små tilbake på de streikerammede skolene.

– Det blir sendt ut melding til alle skolene nå, og vi håper vi når ut til så mange elever som mulig. Alle lærerne skal være på plass etter planen, sier Frode Nilsen, direktør for Etat for skole i Bergen kommune, til BA tirsdag kveld.

Han sier han er glad for at alle elever nå skal få komme tilbake på skolen.

– Det viktigste nå er å komme i gang og få elevene inn en normal rytme, sier Nilsen.

Vestland fylkeskommune forteller det samme til BA. Alle elevene bes om å komme på skolen onsdag, men det understrekes at noen av skolesystemene ikke er fullt operative etter streiken ennå.

– Dagen skal brukes til å bli kjent med elevene og områ seg, men alle blir bedt om å komme, forteller avdelingsdirektør Bjørn Lyngedal i Vestland fylkeskommune.

Streiket siden 20. juni

Nita Løvestad er rektor ved Gimle oppveksttun skole, en av skolene som har vært hardest rammet av streiken i Bergen. Der har 46 lærere vært i streik, 40 av dem ble tatt ut allerede i fase én, som var 20. juni.

Tirsdag kveld sier Løvestad til BA at de er klare for skole onsdag.

– Det blir godt å få elevene og lærerne tilbake på skolen. Utover det er dette en utrolig trist dag, sier hun til BA.

– Hvorfor synes du det?

– Dette har vært en streik som på mange måter ikke har rammet arbeidsgiver, men kun en tredjepart. Det viser seg nå at lærerne ikke har mulighet til å bruke streik som virkemiddel når de er uenige med arbeidsgiver, sier Løvestad.

Hun sier hun hadde håpet det ble en forpliktende enighet mellom partene som viste en reel vilje til å satse på fremtidens skole.

– Slik oppleves det ikke i dag, sier rektoren.

Har vært bekymret

Hun har allerede vært i kontakt med flere av kollegene sine.

– Det er jevnt over en slags resignasjon blant lærerne. Men i morgen tar vi imot elevene, og det blir bra. Jeg vet at lærerne ser frem til å ta imot elevene igjen.

– Er du redd for å miste lærere som søker seg bort etter dette?

– Det vil jeg ikke spekulere i på min egen arbeidsplass, men generelt risikerer vi at denne avgjørelsen gjør noe med lærernes motivasjon til å stå i jobben, og ikke minst med tanke på rekruttering, sier Løvestad til BA.

Hun sier hun har vært bekymret for elvene sine som enda ikke har fått startet skoleåret skikkelig.

– Jeg er glad for at vi nå endelig kan ta imot elevene sammen som et kollegium, det har stor verdi, og det ser vi frem til. Nå skal vi snakke med elevene om hvordan de har det, hva de tenker fremover, så skal vi bygge opp en god skolehverdag fremover.

Kompenserende tiltak

Som BA skrev mandag, jobber både kommunen og fylkeskommunen med å legge en plan for hvordan elevene skal komme best mulig i gang igjen.

Lengre dager, intensivopplæring, og skoletilbud i ferier er blant tiltakene som blir vurdert.

I Vestland fylkeskommune vil det bli tatt en konkret vurdering for hver enkelt videregående skole, får BA vite.

– Vi vil gjøre det som er mulig for å få til kompenserende tiltak, men det er veldig ulikt hvilke muligheter skolene har til å legge inn ekstra undervisning, og hvor mye ressurser de får tak i, sier Bjørn Lyngedal, som er avdelingsdirektør for opplæring og kompetanse.

Derfor skal fylket nå jobbe sammen med de tillitsvalgte og lærerne for å lage en plan for hver enkelt skole.

– Noen har hatt streik i fem-seks uker, mens noen bare i få dager. Derfor må det ulike tiltak og planer til, helt ned på elevnivå, sier Lyngedal til BA tirsdag kveld.