BA har flere ganger omtalt bensinstasjonen Shell i Knarvik, som nå ikke finnes lenger. Den ble revet til fordel for en ny oval rundkjøring på E39 i kommunesenteret i Alver.

Selskapet St1 Norge AS som eide stasjonen, ønsker å bygge den opp igjen i nærheten. De mener dette vil koste rundt 30 millioner kroner. Veivesenets foreslåtte erstatning skal ha vært rundt halvparten av denne summen. St1 varslet derfor søksmål.

Dersom skjønnsvurderingen til Hordaland tingrett blir stående, må veivesenet ut med rundt 50 millioner kroner i erstatning.

Ikkre rettskraftig ennå

Skjønnsvurderingen er ennå ikke rettskraftig, da begge parter kan «begjære overskjønn». Dette vil i praksis si å anke til lagmannsretten.

– Vi registrerer avgjørelsen fra tingretten, og er godt fornøyd med den. Avgjørelsen kom mandag, så vi har ikke fått tid til å gå i dybden på det ennå.

Det sier Bård Granerud, etableringssjef i selskapet St1, som driver flere Shell-stasjoner i landet.

– Vi var i tingretten i månedsskiftet november-desember. Dette har vært en lang prosess dessverre, og den har gått utover de ansatte. Også lokalbefolkningen har nok fått kjenne på tapet av stasjonen, ettersom det var den eneste bemannede i Knarvik, sier Granerud.

Anslått til 50 millioner

I retten, hvor vurderingen ble endelig avsagt mandag denne uken, kom de frem til at selskapene skal få erstatning basert på «gjenanskaffelsesverdi», og fastsatte den til 50,3 millioner kroner.

– Dette innebærer altså kostnader for å bygge stasjonen opp igjen på deler av tomten, samt tapt inntekt, sier Granerud til BA.

– Hva er planen videre?

– Ettersom dommen ennå ikke er rettskraftig og fortsatt kan ankes, så ønsker jeg ikke å kommentere dette. Vi får komme tilbake til dette etter den tid, men slik det ser ut er vi fornøyd, sier han.

Ifølge Avisa Nordhordland, som omtalte saken først, har veivesenet allerede betalt et forskudd på åtte millioner kroner som skal trekkes fra den endelige erstatningssummen. I tillegg er selskapet tilkjent sakskostnadene på 882.909 kroner.

Advokat Sven Farbrot representerer Statens vegvesen i saken.

– Dommen falt nettopp, og jeg har foreløpig ikke fått gjennomgått dette med klienten min. Vi får vente med å kommentere noe før vi har fått gjennomgått alt.