Kan i beste fall ta tre uker før smitteutbruddet i Bergen er slått ned

Ifølge assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad kan det ta to uker fra man ser effekten av tiltak, til smitten er slått helt ned.