Kaoset ble komplett på Nordhordlandsbroen

Da køen var i ferd med å løsne, gikk det igjen galt mellom Hordvik og Flatøy.