Gå til sidens hovedinnhold

Kåre le­ter et­ter lo­ka­le tøf­fin­ger

Kåre Ingebrigtsen sier tre­nings­kul­tu­ren er grun­nen til at trøn­de­re slår ber­gen­se­re i det mes­te av id­rett. Nå le­ter han et­ter ta­len­te­ne som er vil­li­ge til å leg­ge ned noe eks­tra.

Fotballpreik


Spill av pod­kas­ten i vin­du­et ne­derst

– Jeg er selv et tre­nings­pro­dukt, jeg var in­gen bar­ne­stjer­ne, var ikke en­gang på krets­laget. Jo, for­res­ten, jeg var inn­om, men ble sittende på ben­ken, mim­rer Kåre Ingebrigtsen. Brann-tre­ne­ren snak­ker blant an­net om for­skjel­len på ber­gensk og trøn­dersk treningskultur i den­ne ukens Fot­ball­preik.

– I Trøn­de­lag er fol­ke­lig­he­ten med på å hol­de ta­len­te­ne nede på bak­ken, selv om de er gode i ung al­der. I Bergen er det mye ytre påvirk­ning, folk rundt ta­len­te­ne tar av – og da er det van­ske­lig for unge ut­øve­re å ikke bli på­vir­ket, sier han.

Gir Forren ny kon­trakt

– Med tanke på nye spil­le­re, også lo­ka­le, vil jeg se et­ter de ty­pe­ne som tå­ler tre­ning og tå­ler å være i Brann uten å ta av, fast­slår han.

El­lers er gut­te­ne i stu­dio inn­om Bamba, Taylor – og kjer­rin­gen til Ingebrigtsen. For å nev­ne noe.

For­res­ten – Brann ønsker å gi Forren ny kon­trakt, sier Kåre. Men det fikk vi visst ikke lov til å si, i hvert fall ikke til Forren selv. Så hold kjeft om den bi­ten! El­lers: Press play og kos deg!

Kommentarer til denne saken