– Dette var langt fra det kirken hadde invitert til, sier Elisabeth Johannessen.

Hennes sønn Jon Anders Sunde (14) er konfirmant i Åsane, og var til stede sammen med de andre konfirmantene da hendelsen skjedde. Også han reagerte negativt på prestens opprop, ifølge moren.

– Det som gjorde meg perpleks var en gruppe i publikum som brøt ut i høylytt applaus da presten leste oppropet. Den følelsen av å bare sitte der og høre applausen ... og vite at det satt 18–20 ungdommer på første rad i 14–15 års alderen, som hadde fått i oppgave å lage i stand gudstjenesten, var helt forferdelig trist, sier Johannessen.

Hun kan bare tenke seg hvordan eventuelle homofile kirkegjengere kan ha reagert.

Hadde hun visst om tildragelsen, ville verken hun eller sønnen ha vært til stede i kirken denne søndagen.

– Sett ut fra invitasjonen føler vi oss lurt, legger hun til.

Hun får støtte fra menighetsrådet i Åsane.

– Å lese dette oppropet i forbindelse med samtalegudstjenesten til konfirmantene var svært uklokt, sier Espen Ingebrigtsen, leder av menighetsrådet i Åsane.

Angrer ikke

Oppropet er en del av en felles protest som snaut 300 prester deltok i. De mener kirken står foran et historisk veiskille, når Kirkemøtet onsdag skal vedta ny vigselsliturgi som åpner for likekjønnede vielser.

Johannessen mener kirken må ta opp saken for å hindre at lignende skjer på nytt.

Seniorprest Rolf Rasmussen i Åsane er imot den nye liturgien, og angrer ikke på at han fremførte oppropet i kirken.

– Hadde jeg ikke ment at dette var rett, ville jeg selvsagt ikke gjort det. Når det gjelder konfirmantenes tilstedeværelse, skjedde det uten at jeg ble rådført.

– Hadde du diskutert med menigheten før du leste oppropet?

– Nei, men det blir vel debatt i ettertid. Dette var min eneste gudstjeneste før Kirkemøtet. Jeg tviler på at det blir ro i kirken så lenge sannheten undertrykkes. Bibelen er entydig imot dette som nå blir forsøkt legitimert.

– Det ble reagert på at det brøt ut kraftig applaus?

– Jeg er vanligvis imot applaus i kirken og ba ikke om det denne gangen heller. Det var vel noen som til nå har følt seg tilsidesatt og som endelig hørte noe de syntes om i saken, sier Rasmussen.

Han tar ingen kritikk.

– Nei, det gjør jeg ikke. Men hadde jeg kunnet velge, ville jeg helst lest oppropet uten konfirmantene til stede. Men jeg kunne ikke velge fritt, det måtte leses denne søndagen, sier seniorprest Rolf Rasmussen.

Svært uklokt

Meninghetsrådet i Åsane mener opplesningen fungerte splittende.

– Gudstjenesten er ingen kamparena. Vi har behov for å stå samlet. Presten hadde ifølge kirkeretten full anledning til å gjøre dette, men pedagogisk var det uklokt. Jeg støtter og forstår foreldrene som var invitert og som reagerer på det som skjedde. Gudstjenestefellesskapet er ment å være en samlende arena, sier Espen Ingebrigtsen.

Han var selv til stede i i kirken. Nå vil ha ta saken opp med de involverte.

– Vi må snakke om konsekvensene av sånt. Dette er å invitere til splittelse og konflikt. Vi har en kirke der vi lever med ulike syn, selv om vi er under samme tak, sier han.

Han sier saken ikke er et være eller ikke være for kirken.

– Vi har levd lenge med denne uenigheten, og må kunne gjøre det i fremtiden også, sier Ingebrigtsen til BA.