– Vi gratulerer Jan Otto Myrseth som ny biskop, og vi gratulerer Tunsberg bispedømme og Den norske kirke med ny biskop. Han har et bredt votum i ryggen og er sterkt ønsket som biskop, sier leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum.

– Jeg er ydmyk og takknemlig for den tilliten som er vist meg og gleder meg til å ta fatt som biskop i Tunsberg, sier Myrseth i en pressemelding.

Et knapt flertall av biskopene ønsket Myrseth som ny biskop i Tunsberg. Myrseth fikk sju førstestemmer i avstemningen, mens domprosten i Tønsberg, Kjetil Haga, fikk fem førstestemmer.

Før han fikk jobben, var Jan Otto Myrseth domprost i Bergen domkrke menighet.

Tunsberg bispedømme dekker Vestfold og Buskerud fylker.

Per Arne Dahl holder avskjedsgudstjeneste 17. juni.