Etter å ha lest den foreløpige rapporten fra UNESCO sine spesialister på verdensarv sitter man igjen med inntrykk av at de i stor grad har tvilt seg frem til sin konklusjon: En bybane over Bryggen er det minste av to onder.

Rapporten dokumenterer grundig at en bane i dagen innebærer en omfattende, nærmest overveldende liste (i alt 18 punkter) med betenkeligheter og usikkerheter som må avklares før man i det hele tatt kan konkludere mht. om prosjektet er gjennomførbart. Avklaringer som vil kreve lang tid og ikke minst kostnader. Og åpenbart avklaringer som må foretas før man kan vedta en reguleringsplan.

UNESCO erkjenner at en tunnelløsning vil styre unna de fleste av dagløsningens problemer, men har to hovedinnvendinger: Den ene gjelder mulige grunnvannsproblemer og virkningen på Bryggegårdene.

Les også

Ikke imponert over ny trafikkplan: Her kan det fort bli konflikter

Her synes de å basere seg på tekniske vurderinger av den «gamle», kommunale tunnelløsningen, som ligger lavt og som for lengst er avvist av alle parter, nettopp fordi den gir disse problemene.

Som kjent har både Stiftelsen Bryggen/Bryggens Venner og gruppen Bergen Sentrum 2050 presentert helt andre tunnelforslag som ligger mye høyere, slik at man unngår senking av grunnvannet ved Bryggen.

Den andre hovedinnvendingen fra UNESCO er langt mer subjektiv, og egnet til å forbause en rotekte bergenser: Etter en tredagers visitt i byen hevder ekspertgruppen at «Tunnelalternativet kan fjerne Bryggen fra det 'mentale kartet' til innbyggerne».

Hæ? Man må altså reise med Bybanen forbi Bryggen for å ikke å glemme at den er der? Dette må jo i så fall bare gjelde folk fra Åsane, vi stakkars andre fra Fana, Laksevåg, Arna og byen for øvrig, som ikke får gleden av denne daglige mentale oppfriskningen, kommer til å gå tunge tider i møte. Minnet om Bryggen, byens stolthet, kommer altså sakte, men sikkert til å forsvinne i dimman. Tror visstnok UNESCO.

Nei da, kjære UNESCO- spesialister; det er ikke fraværet av en bybane over Bryggen som vil påvirke bergensernes «mentale kart» av området. Tvert imot. Det vil være det kontinuerlige nærværet av en 50 tonns, 42 meters koloss hvert 90-ende sekund over Bryggen og tvers gjennom bykjernen, som vil påvirke vårt mentale kart av byen. Og ikke bare kartet.

Det er dette som er vår virkelige bekymring.