Søndag ettermiddag er det rolig i gangene på hotellet der meklingen finner sted. Ingen av partene har vært nede i presseområdet siden morgentimene.

I 14-tiden blir det opplyst at partene ikke sitter sammen i meklingen, men at den likevel fortsetter. Det blir opplyst at det ikke kommer ny informasjon før etter klokken 15.

Hvis NHO, LO og YS ikke blir enige, blir det storstreik. I første omgang tas nesten 25.000 mennesker ut i streik, men både LO og YS har varslet opptrapping allerede.

Riksmekler Ruland hadde varslet at han skulle komme med en oppdatering på formiddagen, men i 14-tiden har det ikke skjedd.

– Alvorlig

Sist Ruland møtte pressen – på morgenkvisten – var budskapet hans dette:

– Meklingen er veldig fastlåst, vi er i en alvorlig situasjon og vi er helt avhengig av bevegelse for å komme videre. Hvis ikke er det betydelig risiko for en konflikt.

Fristen for å komme til enighet var ved midnatt natt til søndag. Ruland sier at det har vært bevegelse i meklingen, men ikke nok bevegelse til å komme til en løsning. Han beskriver stemningen under forhandlingene som alvorlig.

– Jeg har ikke gitt opp og er fortsatt optimistisk, men det er ingen tvil om at dette er ordentlig vanskelig, sier Ruland.

– Det er et reelt scenario at det kan bli et brudd her, sier han.

LO og YS øker streiketrusselen

Ved 2-tiden natt til søndag varslet LO at de tar ytterligere 15.509 medlemmer ut i streik fra fredag. Etter det FriFagbevegelse erfarer, er streikeuttaket en reaksjon fra LO på at NHO er lite imøtekommende i forhandlingene.

– Vi registrerer at LO midt i meklingen har valgt å komme med et nytt streikeuttak. Vi mekler med mål om å finne en løsning på lønnsoppgjøret. Men dersom meklingen ikke fører frem, er vi forberedt på at det kan bli konflikt, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til NHOs nettsider.

Også YS vil ta ut en ny pulje i streik fredag, varsler de søndag formiddag. YS andre streikeuttak vil bli på 460 medlemmer. Det vil få konsekvenser for blant annet vareleveransene til Rema-butikker og Postnord-sendinger.

Til sammen har YS og LO varslet at de vil ta ut 40.357 medlemmer i streik.

LO vil ha lønnsøkning på minst 5 prosent

LO vil ha reallønnsvekst for sine medlemmer, reallønnsvekst for sine medlemmer, altså en lønnsvekst som er høyere enn prisstigningen.

Anslaget fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser at prisene vil stige med 4,9 prosent i år.

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, som vil si at det kun forhandles om lønn. Rammen i frontfaget er førende for de andre lønnsoppgjørene som kommer på løpende bånd utover våren.

Det betyr at den lønnsøkningen industrien tåler, blir omtrent den de andre gruppene i det organiserte arbeidslivet kan vente seg.

Kan bli stengte ølkraner

En eventuell streik kommer til å ramme hardt, bredt og over hele landet, varslet de to hovedorganisasjonene LO og YS da de kom med sine første streikeuttak tirsdag.

LOs liste over medlemmer som tas ut er lang, men flere av uttakene skjer hos bryggerier som Ringnes, Hansa og Mack. Dermed kan stengte ølkraner bli en følge av streiken. Hos Coca-Cola tas drøyt 120 ut i streik.

Også matindustrien, herunder Orkla, og de store industrilokomotivene i leverandørindustrien, der Fellesforbundet har mange medlemmer, kan rammes hardt. Dette gjelder bedrifter som Aker Solutions, Aibel, Kaefer og STA for å nevne noen. I tillegg vil fergetransporten landet rundt rammes generelt.

YS på sin side har varslet at nesten 1.500 medlemmer kommer til å bli omfattet av organisasjonens første uttak.

Så lenge partene fortsetter på overtid, skal medlemmene gå på jobb som normalt så lenge mekling pågår.