Klynger med rusavhengige setter sprøyter på hverandre utenfor Straxhuset

På motsatt side av sentrum blandes heroin ut med sølevann, fordi tilgangen til rent vann er dårlig. Ved siden av dem henger informasjonsplakater for å unngå korona-smitte