I 2020 inngikk Kode kunstmuseer en avtale om at et eksternt selskap skulle ta seg av båtdriften til og fra Ole Bulls komponisthjem på Lysøen.

Nå har Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) i et endelig vedtak kommet frem til at Kode kunstmuseer har inngått en ulovlig direkte anskaffelse, og at de har opptrådt «grovt uaktsomt».

– Vi tar vedtaket til etterretning, sier Petter Snare, direktør for Kode kunstmuseer.

Driftsavtale til 3,5 millioner kroner

Opprinnelig fikk Kode varsel om at de risikerte overtredelsesgebyr på en halv million kroner. Fordi Kode i siste runde oppga at de har sagt opp den omstridte avtalen, ble boten redusert til 350.000 kroner.

Kode kunstmuseer skaffet i 2019 dagens elektriske passasjerbåt, «MS Ole Bull», og trengte noen til å drifte ruten mellom Buena kai i Bjørnafjorden og ut til museet på Lysøen.

I stedet for å lyse ut en driftsavtale på det offentlige markedet, gikk Kode til et konsulentfirma som hentet inn tilbud fra tre ulike selskaper, ifølge dokumenter BA har fått innsyn i.

To av disse tre selskapene hadde samme eier, og det var til slutt denne eieren som fikk oppdraget gjennom å opprette selskapet Fartøysdrift AS.

At oppdraget ikke ble lyst ut på det åpne markedet, ble klaget inn til Kofa av Fjordcharter Norway AS.

Kode argumenterte med at avtalen ikke er en vanlig driftsavtale, men en konsesjonskontrakt. De mente også at verdien av avtalen uansett var under terskelverdien for å lyse ut åpen konkurranse.

Klagenemnden konkluderte med at avtalen Kode inngikk er en anskaffelse som følger reglene for klassisk sektor. De mener også at avtalens verdi er på 3,5 millioner kroner, noe som overstiger terskelverdien på 1,3 millioner kroner eks. mva.

– Ulovlige direkte anskaffelser er i strid med regelverkets krav til kunngjøring, som er begrunnet ut fra hensynet til likebehandling og konkurranse. Det regnes som det mest alvorlige bruddet på anskaffelsesregelverket, sier direktør for klagenemdene, Anneline Vingsgård, i en e-post til BA.

Overtredelsesgebyret ble satt til ti prosent av avtalens verdi.

– Grovt uaktsomt

Direktør Petter Snare sier til BA at de nå skal ta lærdom av saken, og gjøre det bedre neste gang.

– Hva skjer videre med driften av «MS Ole Bull»?

– Vi må forholde oss til vedtaket, og vil lyse ut driften av båten på en måte som Kofa er fornøyd med i løpet av neste år, sier Snare.

BA har også vært i kontakt med Hans Skaar, som eier Fartøysdrift AS. Han sier oppsigelsen er lei, for de har ikke gjort noe galt annet enn å svare på anbudsinvitasjonen de fikk.

– Men vi har forståelse for at Kode, når de har gjort en tabbe, vil rette opp i den.

– Vil det være aktuelt for dere å delta i konkurransen når den nye driften lyses ut?

– Den vurderingen tar vi når vi ser betingelsene i utlysningen.

Hurtigbåtforbundet: – Viktig med konkurranse

Daglig leder Bjarne Rygg hos Hurtigbåtforbundet, interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen til rundt 35 rederier, sier vedtaket fra klagenemnden er viktig prinsipielt.

– Våre medlemmer lever av å konkurrere om oppdrag langsmed kysten. Da er det viktig at det offentlige, når de skal kjøpe inn varer og tjenester, forholder seg til reglene som finnes. En åpen konkurranse sikrer at det blir konkurrert på like vilkår, og sikrer igjen at de ansatte kommer inn under tariffbestemte ordninger i driften, sier Rygg.

Han sier videre at de har mange medlemmer i bergens- og vestlandsområdet som klart kunne deltatt i konkurransen om drift av MS Ole Bull.

Fjordcharter Norway AS, som klaget inn Kode, ønsker ikke å gi noen kommentarer.