2018: Petter Snare har sittet i direktørstolen oppe i fjerde etasje på Kode 4 siden oktober. Der har han blant annet planlagt en helt ny utstilling som åpner i februar eller mars neste år. Resten av tiden har      han så langt brukt på å gjøre seg kjent med byggene og menneskene som jobber i Kode.foto: Ørjan Nilsson

– Det er ingen straff å jobbe mye. Tvert imot

Av
Publisert