Tirsdag kveld sendte Osterøy kommune ut kokevarsel til kommunale vannabonnenter på Valestrand nedenfor Kringastemma.

På sine hjemmesider skriver de følgende:

«Vi har usikre vannprøver i området, og tar fortløpende nye prøver. Med bakgrunn i dette ber vi abonnentene om å koke vannet. Det blir sent ut ny melding om eventuell endret status.»

– Flere feilkilder

Sektorleder for samfunnsutvikling, Berit Karin Rystad, sier til BA at prøver tatt på vannverket på Valestrand tirsdag, viser at det er bakterier i vannet.

– Dette gjør vi for å være føre var, og onsdag etter lunsj får vi svar på nye prøver som vil fastslå om vannet er forurenset, sier Rystad.

Prøvene viser spor av E. coli, men Rystad ønsker ikke skape unødig redsel blant folk på Valestrand, og sier prøveresultatet kan være feil.

– Det er flere feilkilder her. Det kan være menneskelig svikt, altså at prøven har blitt forurenset. Det kan også være feil ved laboratoriet, sier Rystad.

Vannet som går ut til omkring 450 abonnenter, kommer fra et vannbasseng som heter Torvhusleitet som hører til Daltveit vassverk. Bassenget er fra 1996/97, med utbedring av overbygg rundt 2010. Det er det eldste vannbassenget i kommunen.

– Etter det som har skjedd på Askøy, har vi nå valgt å ta prøver direkte fra bassenget. Vanligvis tar vi vannprøver hver 14. dag fra den gamle brannstasjonen på Valestrand. Prøver derfra 11. juni var helt i orden, forklarer Rystad.

– Føre var

Forrige gang det var kokepåbud på Valestrand, var i nyttårshelgen. Den gangen var det kommet urent vann inn i rørene på grunn av trykkfall. Det samme skjedde på Haus i pinsen etter en hyttebrann hvor brannvesenet brukte mye vann. Det førte også til trykkfall.

– Da måtte man koke vannet i omkring ett døgn, men det var på grunn av en ekstraordinær situasjon, sier Rystad.

Hun er opptatt av å ikke overdramatisere dagens kokevarsel.

– Vi gjør dette for å være føre var. Prøvene vi har tatt denne gangen er tatt på en annen måte enn vanligvis, derfor kan resultatet være feil. Før vannet kommer inn i Torvhusleitet fra vannverket går det gjennom et uv-filter. Derfor skal vannet i bassenget være helt rent.