Bare i oktober var det 1,86 millioner påstigninger om bord Bybanen.

Kollektivtallene stupte under pandemien i 2020, 2021 og litt inn i 2022. Men i høst er tallene for Bybanen tilbake til normalt. Det vil si, godt over normalt.

Økningen fra før-pandemiåret 2019 er på flere 100.000 påstigninger, totalt. Samtidig klager også folk på at det er trangt om bord.

– Går det an å øke antall avganger for å øke kapasiteten?

– Det er teknisk mulig å øke frekvensen, men med den nye linjen på plass 21. november, regner vi med at dagens linje blir avlastet der det i dag er fullest – fra Kronstad til sentrum, svarer Målfrid Vik Sønstabø, direktør i Skyss.

Den nye linjen er altså Bybanen til Fyllingsdalen. Den knyttes til Bybanen mot Flesland på det nye stoppet på Kronstad. Der vil en kunne skifte mellom de to bybanelinjene.

Linje 2, som åpner 21. november, vil også ha noe kortere reisetid fra Kronstad til sentrum.

I det foreløpige rekordåret 2019, var gjennomsnittlige antall påstigninger på dagens bybane 55.000 daglig.

Prognosen for Linje to er 35.000 påstigninger daglig. Men disse passasjertallene er en prognose for fremtiden, som blant annet betinger en ferdigstilt bolig- og arbeidsplassutvikling på Kronstad, langs Mindemyren, og rundt Oasen.

Byfolk bruker kollektiv

Det underjordiske stoppet på Haukeland sykehus ventes å bli det mest brukte stoppet, med cirka 7000 påstigninger daglig.

Bergenserne bruker kollektiv i økende grad, men omegnskommunene gjør det ikke.

– Det er klart at dette også handler om større grep som gjør kollektivtransport mer konkurransedyktig. Det kan for eksempel være tiltak som prioriterer fremkommelighet for buss, og det kan være tiltak som gjør det mindre attraktivt å bruke bilen.

– Den nye E39 er et godt eksempel: Bussreisen blir kortere, men tidsbesparelsen blir enda større med bil. Uten andre tiltak blir det en utfordrende konkurransesituasjon.

Fylkespolitikerne skal behandle budsjettet før jul, den faglige anbefalingen er å øke kollektivtakstene med fire prosent. Men protestene mot det er allerede betydelige.

Samtidig jobber Skyss med å utvikle et helt nytt tilbud, kalt «Smartpris».

– Det en fleksibel billettordning der prisen blir lavere jo mer du reiser innenfor en periode. Dette vil for eksempel kunne være en gunstig løsning for dem som har hjemmekontor noen dager i uken, sier Sønstabø.