Halvt texas i strandsonen

Helt texas, kalte byråd Lisbeth Iversen situasjonen i 2011. Nå er det kanskje redusert til «halvt texas».