Plastbruken er problemet

Bergen kommune har pekt ut fire punkter for å redusere plastproblemet. Ett av dem er spesielt viktig.