Som BA skrev i slutten av mai, har tidligere kommunedirektør i Øygarden Rune Lid, gått fra stillingen sin med umiddelbar virkning.

Den 21. mai ble Øygarden kommune og kommunedirektør Lid enige om en fratredelsesavtale, som gikk ut på at han skulle slutte i stillingen umiddelbart. Han får først avspasere med lønn i et halvt år, for så å få permisjon med full lønn frem til 1. juni 2023.

Avtalen skal utgjøre en sum på rundt 2,7 millioner kroner, hvor Lid får månedlige utbetalinger, som også vil lønnsjusteres på lik linje med øvrige ansatte i kommunen, de neste to årene. Lid vil også bevare sine rettigheter innen pensjons- og forsikringsordninger. Dette skriver Kommunal Rapport. BT omtalte saken tirsdag.

En større konflikt?

Da saken ble offentliggjort, skrev ordfører Tom Georg Indrevik en pressemelding om at det er ulikt syn på hvordan kommunen skal styres, og hvor skillet mellom politikk og administrasjon går, som skal være årsaken til at Lid gikk på dagen.

Hva som ligger bak konflikten som førte til at Lid går av med millioner i sluttavtale, er det vanskelig å finne ut av.

BA har vært i kontakt med flere kommunestyremedlemmer i Øygarden, men samtlige som vi har snakket med forteller at de vet lite om forholdene i saken.

BA har forsøkt å kontakte både Lid og Indrevik, uten å få noe svar.

– En svært lukket prosess

Nils Bjarte Sæle (Rødt) er blant medlemmene i kommunestyret som stiller seg spørrende til prosessen.

– Vi får vite veldig lite om denne saken. Egentlig ikke noe mer enn det som står i pressemeldingen og i avisen, sier han.

– Kjenner du til om dette handler om en større konflikt?

– Jeg ble veldig overrasket, svarer Sæle.

Ifølge Sæle har det vært mye hemmelighetshold rundt saken. Han forteller at flere kommunestyremedlemmer nå sier at de ønsker seg mer åpenhet.

– Jeg synes dette har vært en svært lukket prosess. Noe som ikke er bra. Her trengs en oppvask, forteller Sæle til BA.

Videre legger Sæle til at han synes mangelen på åpenhet bidrar til å skape konspirasjonsteorier.

Nina Glesnes (Sotralisten) forteller om de samme opplevelsene som Sæle.

– Det har vært for mye taushet i denne saken. Jeg forstår at folk stiller spørsmål ved dette, og synes det er spesielt, forteller hun til BA.

Hun synes det er rart at kommunestyret ikke har fått mer informasjon i denne saken.

– Det er en følelse av avmakt, legger hun til.

I et møte i kontrollutvalget orienterte konstituert kommunedirektør Rune Landro om at kommunestyret nå har engasjert et hodejegerfirma til å bistå dem i jakten på en ny kommunedirektør, og de håper at denne prosessen er ferdig i år.