Nei, jeg tror ikke noen mener det. Jeg tror vi bergensere er veldig takknemlig for gavene, at vi har dyp respekt og anerkjennelse for Trond og det han gjør for oss.

Trond sine gaver til idretten og forskningen har byen hatt gleden av i flere tiår. Vi er mange som har fått gleden av gavene noe vi er veldig ydmyk over. Hva har imidlertid alle gavene fått å si for den videre utviklingen i idretten og idrettsanlegg?

Det er nærliggende å tenke at når Trond bruker en milliard på å bygge idrettsanlegg, så burde det føre til et betydelig innhogg i de prioriteringslisten som blant annet Bergen kommune arbeider etter. Er det slik?

Jeg har forståelse for at rekkefølgekrav (tilkomst veier, parkeringsplasser og øvrig infrastruktur) til bygging av et anlegg må løses og er glad for at kommunen påtar seg det ansvaret. Idrettsanleggene må også driftes. Det står i kommunens idrettsplan at gratisprinsippet for brukerne er veldig viktig. Da forventer vi at de anleggene som bygges uten kommunal kostnad får hjelp til drift slik at gratisprinsippet opprettholdes. Dette koster kommunen penger, men vi forventer at kommunen tar den regningen. For brukerne er det ikke viktig hvem som eier anleggene. For dem er viktig at anleggene finnes og at de brukes mye.

Antall medlemmer i idrettslag i Bergen kommune er omtrent 110.000. Det er mer enn en av tre innbyggere i Bergen. Det er dokumentert at det frivillige arbeidet innen idretten i Bergen utgjør en innsats på cirka en milliard kroner hvert år! Idrett har en meget positiv betydning for ethvert lokalmiljø. For oppvekstforholdene for barn og unge, for det sosiale livet, for helse og for fellesskapsfølelsen. Et fellesskap som favner fra vugge til grav. Vi er veldig mange som har mange gode opplevelser fra idrettsmiljøet og er glad for å være en del av det.

Hvor mange flere idrettsanlegg har vi fått ekstra i tillegg til alle de Trond har betalt for? Hvor mange flere har fått rykke frem i køen fordi Trond har betalt for så mange? Det er det våre politikere må fortelle oss.

Fortell oss hva Trond sin gaver har betydd for kommunen sin vilje til å hjelpe flere som har et berettiget behov for anlegg!

Driftsbudsjettet til Bergen kommune er på 23,3 milliarder kroner. Idretten er tilgodesett med cirka 300 millioner. Det er litt over en prosent. Investeringsbudsjettet til kommunen er på tre milliarder. Idretten får 244 millioner inklusiv rekkefølgekrav, tomtekjøp og byggekostnader. Totalt utgjør kommunen sin støtte til idretten to prosent av det totale budsjettet. Med en så stor medlemsmasse og med en enorm dugnadsinnsats, syns jeg to prosent av det totale budsjettet er puslete.

Kanskje på tide å la seg inspirere av Trond sin støtte og prioritere idretten i Bergen?

BA gjør oppmerksom: Trond Mohn eier 20 prosent av Bergensavisen AS, og er nestformann i styret.

Les også

Fingrene av fatet på Christinegård i Sandviken