Kommunen har utsatt å bøtelegge seg selv for bruk av ulovlig parkeringsplass

Plassen ble i sin tid asfaltert og avgiftsbelagt for å få bukt med grisete fremmedparkering og camping.