Det sier Kasper Olsen, nærmeste nabo til fossen som er utløpet til kommunens overvannssystem for store deler av Åsane. Han har klaget på støyen fra fossen, og er ikke fornøyd med forhåndsvarselet om vedtaket han fikk fra Miljørettet helsevern i går. De konkluderer med følgende:

«Dersom Vann- og avløpsetaten sørger for gjennomføring av støytiltak på bolig, slik at innendørs støynivåer reduseres med 9–13 dB, vil Miljørettet helsevern ikke pålegge Vann- og avløpsetaten ytterligere tiltak.»

– Billigste løsning

– Jeg mener kommunen her velger enkleste og billigste løsning uten å tenke på hva som blir konsekvensene av å la situasjonen her forbli som den er, sier pensjonisten, som har yrkesbakgrunn som fysiker.

BA skrev i går at Olsen og en annen nabo opplever lyden fra den kunstige fossen som svært plagsom, særlig når det har regnet mye.

Vannføringen, og dermed også støyen, fra fossen har økt betydelig med årene, bekrefter Vann- og avløpsetaten.

Olsen mener den beste løsningen på problemet er å lage ett eller flere nye løp for vannet, og legge utløpet lenger ned mot elven.

– Jeg tror jeg det vil bli enda mer støy fra fossen i årene fremover som følge av mer regn og bortleding av vann fra nye utbyggingsområder. Derfor tror jeg også at støyen kan bli til plage for flere, sier han.

Reduserer kun støy inne

Målinger kommunen har fått utført konkluderer med at lyden fra fossen kan komme opp i 82 til 84 desibel på det verste.

Saken fortsetter under faktaboksen.

Desibel og støy

  • Støy er uønsket lyd og regnes som forurensing etter forurensingsloven.
  • Desibel er mest kjent fra akustikken som målenhet for lydtrykk (lydstyrke).
  • Et lydnivå på 20 dB vil oppleves som helt stille, en normal samtale tilsvarer omtrent 60 dB. Ørets smertegrense er ved cirka 130 dB.
  • Ørene våre oppfatter en økning på 10 dB som omtrent en dobling, mens vi oppfatter en økning på 3 dB som en liten økning.
  • Nesten 2,1 millioner nordmenn er utsatt for støy over 55 dBA utenfor huset sitt.
  • Det er et nasjonalt mål at støyplagen skal reduseres med 10 prosent innen 2020 i forhold til 1999.
  • Forurensingslovens forskrift kap. 5 om støy gjelder for boliger langs eksisterende vei, og stiller kun krav til innendørs støy. Grensen for å få tiltak går ved 42 desibel. Det er denne bestemmelsen Miljørettet helsevern tar utgangspunkt i når de vurderer situasjonen til beboerne ved fossen.

Kilder: Miljødirektoratet, Store norske leksikon og Støyforeningen

Inne overskrider lyden 42 desibel i flere rom i de tre boligene som ligger nærmest fossen, ifølge støyrapporter.

Overslag Norconsult har gjort for Miljørettet helsevern anslår kostnaden ved å legge vannet i et nytt løp til rundt ti millioner.

Miljørettet helsevern konkluderer i forhåndsvarslet med at dette er uforholdsmessig dyrt:

«Fordi helseproblemet hovedsakelig er støy som forringer nattesøvnen, og kun tre boliger har høye støynivåer fra fossen, har vi vurdert at kostnadene ved å legge elven i nytt løp er for høye til å kunne forsvare et slikt pålegg. Usikkerheten ved effekten og eventuelle utilsiktede negative konsekvenser taler også imot å legge elven i tunnel», skriver de.

Støytiltak på de tre berørte boligene vil ifølge Norconsult koste om lag 1,35 – 1,5 millioner kroner totalt. Ikke alle rom i boligene vil få støynivå under 42 desibel selv med tiltak, men Miljørettet helsevern mener likevel tiltaket må være akseptabelt fordi lyd fra foss er mindre plagsomt enn lyd fra trafikk.

Saken fortsetter under bildet.

Olsen sier han er villig til å la kommunen gjøre tiltak på boligen sin for å teste ut om det bedrer støynivået tilstrekkelig.

– Men jeg tror ikke det vil bli bra nok på sikt, og jeg beliter meg ikke for jeg mener kommunens argumenter halter i begge ender. Jeg kommer til å søke råd hos en advokat før jeg nå skal svare på forhåndsvarselet om vedtak, sier han.