En medfødt muskelsykdom gjør psykologistudent Karina Harkestad (23) avhengig av assistanse for å få hverdagen til å gå rundt.

Gode karakterer på studiene resultete i opptak som utvekslingsstudent til det prestuisjetunge universitetet Berkeley i USA. Dette kan være det Karina trenger for å konkurrere om jobbene etter endte studier. Nå nektes hun å reise av Bergen kommune, skriver Handipkapnytt.

Likestiller ferie og utdanning

I skoletiden får Karina hjelp gjennom Navs mentororgning, og på fritiden får hun brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Bergen kommune har, som eneste kommune i landet, besluttet at Karina og andre som får denne typen assistanse bare kan oppholde seg opp til fem uker utenfor kommunen, ellers faller assistansen bort.

– De likestiller ferie og utdanning. Jeg gjør det jo for å gjøre meg attraktiv på arbeidsmarkedet, slik jeg er blitt anbefalt å gjøre, sier hun til Handikapnytt.

For kommunen er kostnaden den samme, uavhengig av om Karina studerer i Norge eller i utlandet. For Karina gjør dette kommunens praksis enda mer uforståelig.

Savner styring over eget liv

Karina har fritatt kommunen fra taushetsplikten slik at de fritt kan kommentere saken. Til tross for dette har kommunen nektet å uttale seg til Handikapnytt om denne saken.

Håpet om å kunne reise er i ferd med å svinne ettersom tiden går og fristene passeres.

– Det verste er egentlig ikke at jeg ikke får dra, men at jeg ikke får valget, sier Karina.