Kommunen samarbeider med moskeen om å få flere i barnehagen

Ønsker at flere minoritetsspråklige barn skal gå i barnehage. – Noen er redde barnevernet tar barna om de ikke oppfører seg i barnehagen.