BA skrev onsdag om hvordan det kan skje at unge, friske folk som ikke er i prioriterte grupper får koronavaksine.

Elisabeth Engelsen, leder for vaksineprosjektet i Bergen kommune, skriver i en e-post til BA at utgangspunktet er at de har et godt system som sikrer at vaksine bare tilbys til personer i prioriterte grupper.

– Med tanke på at vi har satt mer enn 95.000 doser, kan jeg si at det er svært sjelden at feil personer får tilbud om vaksine.

Misforståelse førte til feil

Men systemet er altså langt fra ufeilbarlig. En episode som Engelsen forteller BA om, illustrerer dette tydelig.

En misforståelse opp mot en fastlegeliste, førte nemlig til at rundt 50 personer som ikke hadde underliggende sykdommer fikk tilsendt SMS med tilbud om vaksine.

– Dette ble oppdaget da en innbygger tok kontakt med sin fastlege og undret seg over innkallingen fordi vedkommende ikke har underliggende sykdommer, forklarer vaksinesjefen.

Fastlegen tok så kontakt med vaksineprosjektet. Dermed ble det klart at de hadde mistolket listen fra fastlegen.

– Misforståelsen ble oppklart slik at pasienter som var berettiget vaksine fikk SMS. Vi har ikke gjort noe fremstøt mot dem som ved en feil har fått tilbud om vaksine da de har gjort dette i god tro, forteller Engelsen.

– Kontakt fastlegen om feil

– Er det folk som har fått tilbud om vaksine som har tatt kontakt med kommunen for å si at dette må være feil?

– Innbyggere melder ikke fra om feil til oss, men de går gjerne via fastlegen.

– Hva ønsker dere at folk som får tilbud om vaksine og mener det må være feil skal gjøre?

– Hvis noen skulle oppleve at de urettmessig har fått tilbud om vaksine, kan de kontakte fastlegen.

– Er det mange som tar kontakt med dere fordi de lurer på hvorfor naboen eller andre, som de tror er friske og yngre enn seg selv, har fått vaksine?

– Det kommer noen henvendelser. Vi kan ikke bekrefte eller avkrefte om andre er i prioriteringskategorier på grunn av personvernhensyn og taushetsplikt.

Engelsen understreker at deres lister baserer seg på det fastlegene har meldt inn.

– Vi ettergår ikke fastlegens vurderinger eller uttrekket de har gjort i sine pasientlister.

Hun oppfordrer folk med underliggende sykdommer som ikke har fått tilbud om vaksine, om å kontakte sin fastlege.

Kommunen overtar

Noen fastlegekontor ligger foran kommunen i vaksineringsløypen fordi de har klart å hente ut en syvende dose fra vaksineglassene. Standard er seks doser.

Disse legekontorene har ikke kunnet tilby vaksine til friske under 65 år, sier Engelsen.

– Vi har løpende hatt kontakt med fastlegekontorer for å sikre at de kun tildeles vaksineglass til prioriteringsgruppene 5–7. Dersom fastlegekontorer har hatt restdoser eller ledige doser, har de kunnet sette disse på pasienter i neste gruppe.

Engelsen opplyser at de fleste i alderen 18 til 64 år med underliggende sykdom har fått tilbud om vaksine i løpet av denne uken (uke 19).

– Kommunen overtar vaksineringen av innbyggere under 65 år uten underliggende sykdommer eller tilstander.

Siste nytt om vaksineringen

  • Bergen kommune mottar 8328 doser av Pfizer/BioNTech-vaksinen i uke 19.
  • Disse vil fordeles til fastleger og kommunale vaksinasjonssteder for vaksinering av personer i alderen 18-64 år med underliggende sykdom eller tilstand.
  • En mindre andel vil gå til første dose til innbyggere som er 60 år og eldre.
  • Av dosene kommunen mottar vil cirka 3500 doser gå til å vaksinere innbyggere i eldre aldersgrupper med dose to.
  • Ifølge helsebyråd Beate Husa (KrF) ble vaksinestikk nummer 100.000 satt i Bergen onsdag.
  • Ifølge tall fra Sysvak/FHI har 76.053 personer i Bergen fått 1. dose med vaksine. 24.582 har fått to doser.

Kilder: Bergen kommune og FHI