Kommunens medisinske fagsjef: – Mangedoblet risiko for smittespredning