Kommunens medisinske fagsjef: – Mangedoblet risiko for smittespredning

Dette er kommunens medisinske fagsjef Trond Egil Hansens begrunnelse for maksimalt fem-regelen i Bergen: – Risikoen for smittespredning er mangedoblet ved en sammenkomst på ti, i forhold til en sammenkomst på fem.