– Om de ønsker å kjøre Bergen moské ut i kaos og hengemyr, så er det et fantastisk godt forslag, sier Roger Iversen til BA.

Ildsjelen har de siste 15 årene disponert deler av gassverkbygget som lager og verksted. Nå foreslår naboer at det historiske bygget blir moské.

– Hvordan i alle dager skal et lite trossamfunn klare et slikt prosjekt? Dette er totalt useriøst, mener Iversen.

Sprengt kapasitet

Bakgrunnen er at Bergen moské har vokst ut av eget hus, og planlegger ny moské.

– Vi har primært plassmangel, og ønsker en løsning som rommer et voksende antall medlemmer, samt våre samfunnsaktiviteter, sier Badreddine Maizi, styreleder i moskeen.

Behovet er på 1500–3000 kvadratmeter, og plass til 1000–1500 mennesker i bønneareal.

Artikkelen fortsetter under


I dag holder menigheten til i en gammel villa i Jekteviksbakken, med plass til rundt 500 mennesker. Det nye bygget er planlagt på deler av moskeens tomt på Blaauwengen, rundt 50 meter lenger oppe i bakken. Kostnadene er estimert til 20–30 millioner kroner.

Moskeen har varslet om oppstart av planarbeid. Denne uken holdt de også et informasjonsmøte om planene.

Statens vegvesen har opplyst i BT, som først omtalte planene, at de er kritiske til at en ny moské kan komme i konflikt med en eventuell bymiljøtunnel.

– Slo ned som en bombe

Søndag kom så naboene på banen i avisen. Bergensbyliv, som representerer en rekke velforeninger, vil altså flytte moskeen til gassverkbygget, på andre siden av Torborg Nedreaas gate, for å bevare Blaauwengen, et regulert grøntområde.

Tormod Carlsen, styreleder i Bergenbyliv, forteller at naboer har jobbet siden 2004 med å få opparbeidet en park der.

– Vi spurte partiene før valget om de ville bevare de grønne lungene som er igjen i sentrum. Alle sa ja. Derfor slo det ned som en bombe da det ble kjent at det forrige byrådet hadde åpnet for at Bergen moské kunne gå i gang med en planprosess, sier Carlsen, og legger til:

– Det bor 1500 mennesker i Dokken-området, og mange er småbarnsfamilier. Blaauwengen er viktig for dem.

Artikkelen fortsetter under


Ideen er at moskeen får gassverkeiendommen av kommunen, i bytte mot tomten i Jekteviksbakken.

– Vi etablerte en dialog med kommunen i desember. Det siste vi gjorde før vi lanserte forslaget, var å møte flere byråder og etatsledere for å forsikre oss om at de også mener at dette er en god idé, sier Carlsen.

– Stygg og pinlig sak

Bergen kommune kjøpte gassverktomten for én million kroner i 2017. Den historiske bygningen er i en sørgelig forfatning. Da kommunen kjøpte eiendommen beregnet de at rehabilitering ville koste 150 millioner kroner, i tillegg til kostnader for fjerning av forurensede grunnmasser.

Roger Iversen har brukt bygget som verksted og lager for en rekke restaureringsprosjekter, blant annet av Nøsteboden og Musikkpaviljongen, i samarbeid med friomsorgen.

Han har tidligere lansert planer om å kjøpe gassverket, for å restaurere det, og få på plass museum og selskapslokaler.

– Jeg har respekt for Tormod Carlsen, men har null tillit til ham her. Han gjør seg selv til latter. Har han sjekket bygget på innsiden, hvilke kostnader en moské her vil innebære, og hvilke midler moskeen har til rådighet? Dette er en stygg og pinlig sak, raser Iversen.

TIPS OSS!

BA ønsker tips om trosliv og trossamfunn i Vestland. Journalist Mats Myredal kan kontaktes på e-post mats.myredal@ba.no, eller på kryptert melding via Signal til telefon 95702434. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.

Laurie Grundt-museum

Hans egne planer for gassverket lever i beste velgående.

– Jeg har vært i møte med kommunen, og de var veldig positive. Nå venter vi bare på en utredning om kostnadene ved å rense grunnen, sier Iversen.

Ønsket er å restaurere bygget og bevare innholdet, blant annet originale trykktanker og sentrifuger. Halve bygget skal bli industrimuseum. Resten kulturverksted og kunstmuseum for verker av Laurie Grundt og ulike gatekunstnere.

– I tillegg må vi ha kafe og selskapslokaler, for å sikre inntjening til drift. Et eventuelt overskudd ville gått inn i stiftelsen som skal eie dette, sier Iversen.

– Jeg har restaurert en del bygg, og vet hvilke kostnader som kreves. For kommunen er dette en belastning å sitte med. Jeg sparer mye på å være egen konsulent og å tigge andre om hjelp. Med mye dugnadsarbeid regner jeg med å bruke mellom 35 og 40 millioner kroner på å få bygget i stand.

Artikkelen fortsetter under


Glade for innspill

BA har gjengitt Iversens uttalelser til Carlsen i Bergenbyliv.

– Vi setter stor pris på Iversens store innsats og engasjement. For vår del må han gjerne gå i samarbeid med moskeen om å utvikle bygget, dersom det blir aktuelt, svarer Carlsen.

Maizi i Bergen moské sier at han har full forståelse for at naboer og andre ønsker å verne sine interesser.

– Vi setter pris på forslagene som blir spilt inn til vurdering. Vi har litt ulike ståsted, men er omforent om at vi ønsker et godt naboforhold og at merknadene skal ivaretas best mulig. Samtidig må vi se på totalbildet, og ivareta våre egne interesser og mål, sier Maizi, og legger til:

– Moskeen er åpen for dialog med kommunen for å høre hvor aktuelt gassverket-forslaget er. Vi er også åpen om å høre mer om Roger sine synspunkter.