Kong Harald er en av flere notabiliteter som deltar på markeringen mandag 25. oktober.

Jubileet markeres med både kunstneriske innslag og taler fra blant annet rektor Margareth Hagen, forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) og ordfører Rune Bakervik.

Universitetet byr også på en utstilling med tre unike gjenstander fra universitetets samlinger, nemlig Aga-diplomet fra 1293, det første norgeskartet fra 1662 og boken «Civitates Orbis Terrarum» (Verdens byer) som ble utgitt for over 400 år siden.

Den kommende uken skal jubileet markeres med en rekke arrangementer.