Kongeparets offisielle virksomhet gikk med et underskudd i fjor på 10,5 millioner. Kronprinsparet hadde et overskudd på sin offisielle virksomhet på nærmere en halv million.

Underskuddet dekkes av egenkapitalen. I 2006 var underskuddet på tre millioner. Tallene går fram av årsberetningen 2007 fra Det Kongelige Hoff.

Årsregnskapet for Åpent slott er gjort opp med et underskudd på 39 509 kroner, som dekkes av egenkapitalen, skriver hoffsjef Rolf Trolle Andersen i årsberetningen.

OPP 15 MILL: Den Kongelige Civilliste, som er det offisielle navnet på Stortingets bevilgninger til drift og investeringer til Det Kongelige Hoff, hadde en inntekt i fjor på vel 136,5 millioner kroner, som var en økning fra året før på rundt 15 millioner.

Årsregnskapet for kronprinsparets offisielle virksomhet viser et overskudd på 462 258 kroner mot et underskudd året før på 2,4 millioner. Samlet inntekt i 2007 var på 12,6 millioner kroner.

Overskuddet overføres til fremtidige anskaffelser, går det fram av årsberetningen.

VEDLIKEHOLD: Ifølge årsberetningen er det brukt betydelige midler til vedlikehold av de kongelige eiendommene Slottet, Bygdø kongsgårds hovedhus og Oscarshall. Kongsgården sto i fjor ferdig til bruk for kongeparet, etter mange års oppussing.

Apanasjen til konge- og kronprinsparets private virksomhet, som hvert år bevilges over statsbudsjettet, skal dekke forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av de private eiendommene. En definert del av apanasjen dekker private utgifter, blant annet offisielle antrekk.

Kongeparets apanasje for 2007 var på 7,9 millioner kroner, mens kronprinsparets var på 5,9 millioner. (©NTB)